Porady

Jak pracodawca może zapobiec zawodowemu wypaleniu się pracownika?

Praca może organizować życie i nadawać mu sens, ale może tez rujnować nam zdrowie, relacje społeczne i rodzinne.

Powtarzające się nieobecności w pracy, wypadki na stanowisku pracy, używanie narkotyków, wspomagaczy czy alkoholu, częste konflikty, zadania wykonywane poniżej możliwości i inne oznaki wyczerpania zawodowego występuję wszędzie.

Jak-pracodawca-moe-zapobiec

Światowy Raport Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy Narodów Zjednoczonych mówi, że z powodu licznych absencji, odszkodowań, wydatków medycznych związanych z chorobami wywoływanymi przez stres, takimi jak nadciśnienie, zawały serca, choroby wrzodowe przewodu pokarmowego, gospodarkę Stanów Zjednoczonych kosztują 200 bilionów dolarów każdego roku. Ale nie tylko USA są objęte takimi problemami. Raport nazwał stres zawodowy „zjawiskiem globalnym”. Na przykład, według przeprowadzonych badań we Francji – 67% pielęgniarek i 61% nauczycieli narzekało na stresujące warunki pracy. We wczesnych latach 90-tych skargi na stres wśród pracowników rządowych w Australii wzrosły o 90%. Raport Agencji Narodów Zjednoczonych wskazuje, że stres zawodowy to już dzisiaj plaga światowa dotykająca zarówno brytyjskich górników i szwedzkie kelnerki, jak i japońskich nauczycieli i polskich kierowników firm.
Warto monitorować przyczyny i skutki związane ze stresem, zapobiegać im i je zwalczać, warto monitorować warunki pracy, zasady zatrudniania, relacje w pracy, a także zdrowie, samopoczucie i produktywność zatrudnionych. Pierwszym krokiem może być zidentyfikowanie częstości występowania i dotkliwości stresu oraz jego przyczyn i konsekwencji dla zdrowia.


Można tez rozważyć wprowadzenie zintegrowanego pakietu zmian organizacyjnych:

- ustawić czas pracy tak, by uniknąć konfliktów z potrzebami i obowiązkami pozazawodowymi,
- umożliwić pracownikom udział w decyzjach i działaniach mających wpływ na ich miejsca pracy,
- upewnić się, że pracownicy mają dość czasu, by dokończyć zlecone im zadania, i pozwolić im na odpoczynek po zadaniach wymagających fizycznego lub umysłowego wysiłku,
- tak wyznaczyć pracownikom zadania, by dostarczały im poczucia sensu, umożliwiały wykorzystanie umiejętności i rozwój,
- jasno zdefiniować role i obowiązki w pracy,
- zapewnić atmosferę wolną od jakiejkolwiek formy dyskryminacji i molestowania,
- unikać niejasności w kwestiach bezpieczeństwa zatrudnionego i rozwoju zawodowego, promować zdobywanie nowych umiejętności.

Spawdź - Czy Twoi pracownicy ulegają wyczerpaniu zawodowemu? - Bezpłatny Test

Autor: dr Bogusław J. Feder

Na podstawie:
Beverly Potter „Beating job burnout – how to transform work pressure into productivity”,
wysokieobcasy.pl – wyd. 17 listopada 2012

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny