Porady

Czym jest rozmowa rekrutacyjna?

Jest wiele technik uczących prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Najprostsza i najskuteczniejsza stawia założenie: rozmowa rekrutacyjna to spotkanie nieznajomych sobie osób, którzy muszą wykorzystać wszystkie najskuteczniejsze metody, aby jak najlepiej się poznać.

A więc rozmowa jest:

1. Sytuacją skończoną

Spotykacie kogoś w celu sprecyzowanym po to, aby wymienić i ocenić informacje, które pozwolą każdemu dokonać wyboru.

2. Sytuacją relacyjną (relacją pomiędzy rozmówcami)

Rozmowa odbywa się na bazie wymiany słownej. Dwóch rozmówców ma się wypowiedzieć. Prowadzący rozmowę ma pomóc drugiemu w wypowiedzeniu się i ma „uświadomić”, że pragnie go zrozumieć. Rozmówca przekazuje informacje, które stanowią przedmiot rozmowy, jednakże dyssymetria ról musi być respektowana. Opanowanie sztuki zabierania głosu i technik komunikowania werbalnego mają rolę decydującą. Znaczenie w nawiązaniu relacji ma także znajomość komunikacji niewerbalnej

3. Sytuacją o podwójnej strukturze

W rozmowie istnieją reguły, ktoś ma inicjatywę, ktoś się przygotowuje, wiadomo, kto ma zacząć, kto ma prowadzić, kto proponuje plan, znajduje technikę, kto ma wyciągać wnioski itd. Ta struktura metodologiczna jest podszyta drugą strukturą, niedopowiedzianą, lecz która jest obecna i skuteczna. Jest ona związana z wszystkimi parametrami uczuciowej sytuacji, ze wszystkim, co sytuacja rozmowy wyzwala: reakcje emocjonalne, uczuciowe, strach, sympatię, antypatię, znużenie, gorączkowość, komunikacja niewerbalna itd.

4. Sytuacja dynamiczną

Sytuacja rozmowy jest stworzona po to, aby dwaj rozmówcy ewoluowali poprzez kolejne etapy, poprzez próby i błędy, w ich odczuciach, w ich języku, w ich percepcji, w ich zrozumieniu. Zabranie głosu nie jest nigdy „wymuszone”, ograniczone, tematy mogą się rozwijać, zdania mogą być ryzykowne, powiedziane jeszcze raz, modyfikowane. Najważniejszym jest, aby wypowiedzi jednej i drugiej osoby stawałY się coraz bardziej trafne. Umiejętność przeprowadzania wywiadów może być tu bardzo pomocna.

Autor: dr Bogusław J. Feder

Zestawienie form zatrudnienia

Prezentujemy zestawienie w układzie porównawczym, różnych form zatrudnienia i przypisanych do nich warunków oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w obszarach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa konkurencji, prawa cywilnego, prawa autorskiego.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny