Darmowe webinary dla przedsiębiorców

[Zakładam działalność i co dalej cz. 2] Prowadzenie działalności gospodarczej a małżeństwo

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
 • Ustroje majątkowe a prowadzenie przedsiębiorstwa
 • Wymóg uzyskania zgody małżonka – skutki braku zgody
 • Odpowiedzialność małżonków
 • Spółka cywilna w małżeństwie

[Zakładam działalność i co dalej cz. 2] Prowadzenie działalności gospodarczej a małżeństwo

22.02.2023
12:00 - 13:45

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

22 lutego

  • Ustroje majątkowe a prowadzenie przedsiębiorstwa
  • Wymóg uzyskania zgody małżonka – skutki braku zgody
  • Odpowiedzialność małżonków
  • Spółka cywilna w małżeństwie

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Jakub Brzeski

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w prawnej obsłudze sporów sądowych, doradztwie związanym z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, jak również w obsłudze transakcyjnej. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest również uprawniony do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Karol Stępniak

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a w szczególności w zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego. Jako doktorant, w zakresie swoich badań dokonuje analizy problematyki kolizyjnoprawnej transgranicznych reorganizacji spółek handlowych w Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć