Darmowe webinary dla przedsiębiorców

Uwaga, konsument – prawa konsumenta w zarysie

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
 • Konsument, czyli kto?
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza a prawa konsumenta;
 • Szczególne regulacje dotyczące umów zawartych z konsumentami, w tym:
  - klauzule niedozwolone;
  - język umowy;
  - zapisy na sąd/sąd polubowny;
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, obowiązek informacyjny;
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta;
 • Rękojmia konsumencka.

Uwaga, konsument – prawa konsumenta w zarysie

19.01.2022
12:00 - 13:30

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

19 stycznia 2022

  • Konsument, czyli kto?
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza a prawa konsumenta;
  • Szczególne regulacje dotyczące umów zawartych z konsumentami, w tym:
   - klauzule niedozwolone;
   - język umowy;
   - zapisy na sąd/sąd polubowny;
  • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, obowiązek informacyjny;
  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta;
  • Rękojmia konsumencka.

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Iwona Gielo-Benza

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej. Przez kilkanaście lat współpracowała z kancelarią radców prawnych w Warszawie oraz z kancelariami adwokatów francuskich. Pracowała przy zakładaniu, bieżącej obsłudze korporacyjnej, restrukturyzacji i likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego), a także przy sprawach z zakresu prawa pracy, umów prawa cywilnego.

Karolina Olszewska

Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, w ujęciu cywilistycznym i administracyjnym niezbędnym dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, na polu którego zdobyte doświadczenie obejmowało sporządzanie licznych analiz stanu prawnego nieruchomości,.

Warto wiedzieć