Darmowe webinary dla przedsiębiorców

Stan i prognozy koniunktury gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT


1. Stan koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej i prognozy na 2024 rok
2. Podsumowanie 2023 roku w polskiej gospodarce
3. Prognozy tempa wzrostu polskiego PKB, inwestycji, sytuacji na rynku pracy w latach 2024-2025, inflacji, oczekiwania charakteru polityki gospodarczej,
4. Sesja pytań i odpowiedzi

Stan i prognozy koniunktury gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej

12.06.2024
12:00-13:30

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

12 czerwca 2024

  Agenda:
  1. Stan koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej i prognozy na 2024 rok
  2. Podsumowanie 2023 roku w polskiej gospodarce
  3. Prognozy tempa wzrostu polskiego PKB, inwestycji, sytuacji na rynku pracy w latach 2024-2025, inflacji, oczekiwania charakteru polityki gospodarczej,
  4. Omówienie zmian w zachowaniach konsumentów
  4. Sesja pytań i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Prowadzący

dr Bohdan Wyżnikiewiczdr

Ekonomista i statystyk, dr nauk ekonomicznych, były prezes GUS, wieloletni wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, był konsultantem Banku Światowego. Wykładowca gościnny m.in. na UW, UG i SGH. Członek Komitetu Prognoz PAN, ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. Prezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Jest autorem kilkuset raportów i artykułów.

Jacek Fundowicz

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2002-2016 pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie zajmował się m. in. analizami sektorowymi, gospodarczą oceną skutków nowych regulacji prawnych, badaniem koniunktury gospodarczej i analizami ryzyka inwestycyjnego. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów i artykułów.

Warto wiedzieć