Darmowe webinary dla przedsiębiorców

[O co chodzi w spółkach cz. 2] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jak zabezpieczyć swoje interesy jako wspólnika?

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
 • Co warto mieć w umowie spółki
 • Ograniczenia w zbywaniu udziałów
 • Umowa wspólników – co to jest i co daje
 • Zgromadzenia wspólników – ogólne zasady i graniczenia
 • Co zrobić z niekorzystną dla nas uchwałą zgromadzenia wspólników
 • Umowy z członkami zarządu – kiedy są nieważne
 • Czy członek zarządu może być zatrudniony na umowie o pracę?

[O co chodzi w spółkach cz. 2] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jak zabezpieczyć swoje interesy jako wspólnika?

07.12.2022
12.00- 13.45

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

7 grudnia

  • Co warto mieć w umowie spółki
  • Ograniczenia w zbywaniu udziałów
  • Umowa wspólników – co to jest i co daje
  • Zgromadzenia wspólników – ogólne zasady i graniczenia
  • Co zrobić z niekorzystną dla nas uchwałą zgromadzenia wspólników
  • Umowy z członkami zarządu – kiedy są nieważne
  • Czy członek zarządu może być zatrudniony na umowie o pracę?

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Karol Stępniak

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a w szczególności w zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego. Jako doktorant, w zakresie swoich badań dokonuje analizy problematyki kolizyjnoprawnej transgranicznych reorganizacji spółek handlowych w Unii Europejskiej.

Erazm Dutkiewicz

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej krakowskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w zagadnieniach prawa medycznego i prowadzeniu procesów związanych z błędami medycznymi i szkodami na osobie. W trakcie studiów zaangażowany jako wolontariusz w pracę punktów porad prawnych prowadzonych przez Fundację Academia Iuris. Związany z organizacjami pozarządowymi przeciwdziałającymi dyskryminacji i wykluczeniu

Warto wiedzieć