Darmowe webinary dla przedsiębiorców

Koniunktura w polskim sektorze budowlanym – sytuacja bieżąca i prognozy na lata 2023-2024

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
 1. Koniunktura makroekonomiczna jako czynnik warunkujący sytuację w sektorze budowlanym
 • Bieżąca sytuacja gospodarcza
 • Konsekwencje wojny na Ukrainie
 • Prognozy na lata 2023-2024

2. Bieżąca koniunktura w budownictwie

 • Stopy procentowe i ich znaczenie dla sektora budowlanego
 • Ogólny klimat koniunktury
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw
 • Negatywne skutki wojny na Ukrainie z perspektywy przedsiębiorstw budowlanych
 • Zmiany produkcji budowlano-montażowej
 • Bariery działalności przedsiębiorstw budowlanych
 • Wskaźniki cen w budownictwie

3. Sytuacja w segmentach budownictwa – stan bieżący i perspektywy

 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Budynki niemieszkalne
 • Budownictwo drogowe

4. Prognoza rozwoju sektora budowlanego w latach 2023-2024

5. Podsumowanie

Koniunktura w polskim sektorze budowlanym – sytuacja bieżąca i prognozy na lata 2023-2024

07.06.2023
12:00 - 13:45

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

7 czerwca

  1. Koniunktura makroekonomiczna jako czynnik warunkujący sytuację w sektorze budowlanym

  • Bieżąca sytuacja gospodarcza
  • Konsekwencje wojny na Ukrainie
  • Prognozy na lata 2023-2024

  2. Bieżąca koniunktura w budownictwie

  • Stopy procentowe i ich znaczenie dla sektora budowlanego
  • Ogólny klimat koniunktury
  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw
  • Negatywne skutki wojny na Ukrainie z perspektywy przedsiębiorstw budowlanych
  • Zmiany produkcji budowlano-montażowej
  • Bariery działalności przedsiębiorstw budowlanych
  • Wskaźniki cen w budownictwie

  3. Sytuacja w segmentach budownictwa – stan bieżący i perspektywy

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki niemieszkalne
  • Budownictwo drogowe

  4. Prognoza rozwoju sektora budowlanego w latach 2023-2024

  5. Podsumowanie

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Bohdan Wyżnikiewicz

Ekonomista i statystyk, dr nauk ekonomicznych, były prezes GUS, wieloletni wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, był konsultantem Banku Światowego. Wykładowca gościnny m.in. na UW, UG i SGH. Członek Komitetu Prognoz PAN, ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. Prezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Jest autorem kilkuset raportów i artykułów.

Jacek Fundowicz

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2002-2016 pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie zajmował się m. in. analizami sektorowymi, gospodarczą oceną skutków nowych regulacji prawnych, badaniem koniunktury gospodarczej i analizami ryzyka inwestycyjnego. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognozi Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów i artykułów.

Warto wiedzieć