Webinary

Jak mądrze zawrzeć umowę – część II

ZAPRASZAMY NA DARMOWY WEBINAR
Webinarium organizuje Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa 

 • na jakie klauzule umowne należy uważać?
 • generalne zasady wypowiadania/odstąpienia od umów,
 • kary umowne,
 • czy mogę zawsze dokonać cesji umowy?

Jak mądrze zawrzeć umowę – część II

18.11.2020
12:00 - 13:30

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

Jak mądrze zawrzeć umowę – część II

  • na jakie klauzule umowne należy uważać?
  • generalne zasady wypowiadania/odstąpienia od umów,
  • kary umowne,
  • czy mogę zawsze dokonać cesji umowy?

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Erazm Dutkiewicz

Specjalizacja: Prawo spółek. Doświadczenie zdobywał w renomowanej krakowskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w zagadnieniach prawa medycznego i prowadzeniu procesów związanych z błędami medycznymi i szkodami na osobie. W trakcie studiów zaangażowany jako wolontariusz w pracę punktów porad prawnych prowadzonych przez Fundację Academia Iuris. Związany z organizacjami pozarządowymi przeciwdziałającymi dyskryminacji i wykluczeniu.

Piotr Tracz

Specjalizacja: Prawo spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii prawnejzajmującej się obsługą przedsiębiorców, gdzie miał okazję pracować przysprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, postępowaniami upadłościowymi, procesami cywilnymi oraz arbitrażem. Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie uczestniczył w procesie legislacyjnym oraz sporządzał opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej na zlecenie posłów, komisji sejmowych i pr

Warto wiedzieć