Webinary

[Cykl o spółkach cz. 2] Za co odpowiada członek zarządu w sp. z o.o.

 1. należyta staranność w sprawowaniu zarządu
 2. odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce
 3. odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki
 4. odpowiedzialność karna
 5. odpowiedzialność administracyjna
 6. odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

[Cykl o spółkach cz. 2] Za co odpowiada członek zarządu w sp. z o.o.

17.11.2021
12:00 - 13:30

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

17 listopada 2021

  1. należyta staranność w sprawowaniu zarządu
  2. odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce
  3. odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki
  4. odpowiedzialność karna
  5. odpowiedzialność administracyjna
  6. odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Piotr Tracz

Adwokat. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek oraz uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due dilligence, w szczególności na potrzeby transakcji, także dotyczących spółek zajmujących się działalnością medyczną oraz spółek tworzących gry komputerowe. Jest współautorem komentarzy „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz „Prawo Przedsiębiorców. Komentarz”.

Erazm Dutkiewicz

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej, w szczególności podmiotów o profilu medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej krakowskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w zagadnieniach prawa medycznego i prowadzeniu procesów związanych z błędami medycznymi i szkodami na osobie. Jest współautorem komentarza „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Warto wiedzieć