Webinary

[Cykl o nabywaniu nieruchomości cz. 2] Co należy sprawdzić przed nabyciem nieruchomości?

 1. po co jest badanie stanu prawnego nieruchomości
 2. prawa pierwokupu i inne ograniczenia w obrocie
 3. przeznaczenie w dokumentach planistycznych
 4. przeznaczenie w ewidencji gruntów i budynków
 5. wpisy w księdze wieczystej
 6. wydane decyzje
 7. niechciani lokatorzy

[Cykl o nabywaniu nieruchomości cz. 2] Co należy sprawdzić przed nabyciem nieruchomości?

06.04.2022
12:00 - 13:30

Obejrzyj wideo

Prezentacja

Agenda

6 kwietnia 2022

  1. po co jest badanie stanu prawnego nieruchomości
  2. prawa pierwokupu i inne ograniczenia w obrocie
  3. przeznaczenie w dokumentach planistycznych
  4. przeznaczenie w ewidencji gruntów i budynków
  5. wpisy w księdze wieczystej
  6. wydane decyzje
  7. niechciani lokatorzy

Informacje organizacyjne

Prowadzący

Iwona Gielo-Benza

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej. Przez kilkanaście lat współpracowała z kancelarią radców prawnych w Warszawie oraz z kancelariami adwokatów francuskich. Pracowała przy zakładaniu, bieżącej obsłudze korporacyjnej, restrukturyzacji i likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego), a także przy sprawach z zakresu prawa pracy, umów prawa cywilnego. Jej największe doświadczenie obejmuje obsługę k

Karolina Olszewska

Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, w ujęciu cywilistycznym i administracyjnym niezbędnym dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, na polu którego zdobyte doświadczenie obejmowało sporządzanie licznych analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwa w zakresie pra

Warto wiedzieć