Umowa zamiany

Umowa zamiany jest nazwaną umową kodeksu cywilnego uregulowaną w art. 603 i 604 k.c. Istotą zamiany jest to, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Pamiętaj, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne w postaci zapłaty ceny. Umowa zamiany jest zbliżona do umowy sprzedaży i dlatego do zamiany stosuje się przepisy o sprzedaży zawarte w art. 535 i nast. k.c. odpowiednio, a więc uwzględniając różnice wynikające z konstrukcji i charakteru obu umów.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa zamiany rzeczy ruchomej
Wariant II Umowa zamiany nieruchomości
Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki