Umowa użyczenia pracownika

Porozumienie w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego potocznie nazywane „Umową wypożyczenia pracownika” możliwe jest w oparciu o postanowienia art. 1741 § 1 Kodeksu pracy. Porozumienie to jest umową cywilnoprawną i w związku z tym może zawierać wszelkie postanowienia, o ile nie naruszają one powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa pracy.

Porozumienie przewiduje możliwość zawarcia umowy między trzema podmiotami o czasowym przejściu pracownika do innego pracodawcy - Pracodawcy, Pracodawcy Wypożyczającego i Pracownika. Na podstawie tej umowy pracodawca zatrudniający pracownika zobowiązuje się do udzielenia mu urlopu bezpłatnego w ściśle określonym celu: podjęcia pracy przez czas określony u innego pracodawcy, z którym zawarł umowę (zwaną tu porozumieniem), mocą której ten drugi pracodawca (Pracodawca Wypożyczający) zobowiązał się do zatrudnienia tego pracownika lub pewnej liczby pracowników nieokreślonych indywidualnie.

W czasie trwania tego urlopu stosunek pracy z macierzystym pracodawcą ulega zawieszeniu. Czynności prawne nowego pracodawcy (np. podwyższenie wynagrodzenia pracownika lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika) nie mają wpływu na stosunek pracy tego pracownika z macierzystym pracodawcą.

Nadejście przewidzianego przez strony końcowego terminu urlopu zobowiązuje pracownika do powrotu do pracy u macierzystego pracodawcy, a pracodawcę do dopuszczenia pracownika do niej. Strony mogą uzgodnić wcześniejsze zakończenie urlopu bezpłatnego. Porozumienie może określać ustalenia pracodawców dotyczące niewykorzystanego przez pracownika, przed udzieleniem mu urlopu bezpłatnego, urlopu wypoczynkowego.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki