Umowa spedycji z transportem mieszanym

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa spedycji z transportem mieszanym

Usługi spedycyjne mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie istotą usług spedycyjnych jest szeroko rozumiane „zorganizowanie” przemieszczenia towarów z punktu wydania do punktu odbioru z uwzględnieniem świadczenia usług związanych z jej przewozem, podczas gdy przedmiotem usługi przewozu jest jedynie przewiezienie za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

W przypadku spedycji towarów zwłaszcza spoza obszaru albo poza obszar Unii Europejskiej należy rekomendować rozważenie zawarcia umowy z firmą spedycyjną działającą na danym rynku (np. Daleki Wschód, Ameryka Północna), ponieważ powinna ona posiadać odpowiedni personel, środki oraz doświadczenie praktyczne w szczególności w organizacji przemieszczenia towarów przez granice i dopełniania formalności wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza celnych jak i sanitarnych. Firmy spedycyjne posiadają własne formularze umów. Zawierając umowę spedycji należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia dotyczące zakresu obowiązków spedytora, a zwłaszcza co do postanowień określających obowiązki stron związane z wydaniem towaru, przejściem ryzyk, następnie jego ubezpieczeniem, oraz dostarczeniem towaru.

Należy rekomendować posiłkowe odwoływanie się do reguł INCOTERMS, które precyzyjnie ustalają rozdział ryzyk, kosztów oraz obowiązków pomiędzy sprzedającego a kupującego. Również w przypadku spedycji towarów w obrębie Unii Europejskiej firmy spedycyjne najczęściej stosują własne wzorce umów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do klauzul proponowanych w treści formularzy, zwłaszcza gdy są one w języku obcym, należy wyjaśnić ich skutki prawne korzystając z pomocy prawników.

Poniżej prezentowany wzór umowy został opracowany w założeniu, że towar ma być przesłany z Polski do punktu docelowego na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Poniższy wzór został opracowany w oparciu o prawo polskie (w szczególności Kodeks cywilny) i przy założeniu, że spedytor jest przedsiębiorcą polskim.

Zobacz: Wzory umów transportu i przewozu

Należy pamiętać, że spedytor może wykonać przewóz, jak również może powierzyć jego wykonanie innemu przedsiębiorcy

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki