Umowa renty cywilnej

Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku. Umowa renty to umowa nazwana, która stanowi samoistne źródło zobowiązania (tytuł prawny do spełniania świadczeń). Szerzej o rencie możesz przeczytać w Pomocnych definicjach https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/171-renta-cywilna.html

Dla mikro i małych przedsiębiorców zawarcie umowy renty może być korzystne z uwagi na to, iż jest to tzw. umowa odcausowana (causa czyli cel). Oznacza to, iż cel umowy nie musi być w niej jednoznacznie wskazany, pozostając niejako tajemnicą między stronami. Brak jego dookreślenia nie czyni bowiem umowy nieważną.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki