Umowa o sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę

Umowa o sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę jest umową rezultatu. Pełnomocnik, Usługodawca czy też Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na budowę. Zakres czynności Pełnomocnika (Usługodawcy, Zleceniobiorcy) i dokumentów oraz decyzji, jakie musi w tym celu uzyskać uzależniony jest wyłącznie od uzgodnień poczynionych przez Strony.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki