Umowa najmu urządzenia biurowego

W naszym wzorze przedstawiamy umowę najmu urządzenia biurowego w wersji ogólnej – może dotyczyć każdego rodzaju urządzenia dlatego też z łatwością dopasujesz ją do swoich potrzeb.

Umowa najmu urządzenia urządzenia biurowego, to rodzaj umowy najmu na mocy której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz – urządzenie, do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu w czasie trwania umowy umówiony czynsz. Umowę najmu regulują przepisy Tytułu XVII, art. 659–692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, umowa najmu urządzenia może zostać zawarta w formie dowolnej. Dla celów dowodowych zalecane jest jednak sporządzenie umowy w formie pisemnej.

Zapłata za najem może być wyrażony w pieniądzu lub innych świadczeniach – świadczenia wzajemne, kompensata. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, jeśli brakuje w nich zapisu odnośnie terminu płatności, zgodnie z Kodeksem cywilnym płatność powinna nastąpić z góry do dziesiątego dnia miesiąca. W innych przypadkach należy ustalić termin i rodzaj płatności w umowi

Na podstawie umowy najmu urządzenia urządzenie musi być używany zgodnie z postanowieniami umowy najmu, za co odpowiedzialność ponosi Najemca.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki