Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wymagania dla myjni samochodowej

Pytanie z dnia 9 maja 2016

Przedstawiony problem prawny: wymagania dla myjni samochodowej

Odpowiedź na problem prawny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Pytający – dalej jako: Inwestor – chce w najbliższej przyszłości otworzyć myjnię samochodową – bezdotykową.

W związku z powyższym, trzeba wskazać, że przed przystąpieniem do realizacji wyżej wymienionej inwestycji potrzebne będą dwa pozwolenia i jedna decyzja. Pierwszym krokiem jest oczywiście przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym projektu uzgodnień podłączeń infrastruktury, tj.: woda, energia elektryczna, a następnie:

  1. decyzji z urzędu gminy/miasta o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
  2. pozwolenia wodnoprawnego;
  3. pozwolenia budowlanego.

Aby otrzymać warunki zabudowy powinniśmy wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2016 poz. 290). Zgodnie z art. 32 i art. 33 omawianej ustawy wniosek o pozwolenie na budowę należy wypełnić na urzędowym formularzu, który dostępny jest na stronach internetowych starostw.

Właściwy Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może wydłużyć się do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Dodatkowo sprawa może się przedłużyć, jeżeli wystąpią braki w dokumentacji i trzeba będzie dokonać uzupełnień.

Następnie Inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 469) – dalej jako PW.  Pozwolenie to jest rozpatrywane dla rozpoznania uwarunkowania zagospodarowania ściekami. Na marginesie należy pamiętać, że pozwolenie takie zgodnie z art. 140 PW wydaje starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. Na wydanie pozwolenia starosta ma 1 miesiąc od złożenia wniosku, a w przypadku  bardziej skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy. Dodatkowo, należy pamiętać, że zgodnie z art. 127 ust. 3 PW pozwolenie wodnoprawne jest też wymagane na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności należy dysponować indywidulanym lub adaptacją projektu. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności min.:

  1. plan zagospodarowania terenu;
  2. projekt przyłączy i plan sieci;
  3. czy P-POŻ.

Nadto, trzeba mieć na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 71)  jego przepisy nakładają na Inwestora obowiązek sporządzenia operatu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Prawdą jest, że nie wszystkie inwestycje z zakresu budowy myjni samochodowych – bezdotykowych będą miały taki obowiązek sporządzenia takiego operatu.

 

Podstawa prawna:

  1. art. 32, 32, 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2016 poz. 290);
  2. art. 122 ust. 1 i 2, 127, 140 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 469);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 71).

 

 Stan prawny aktualny na dzień 15 maja 2016 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.