Porady eksperta

Zasady funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowego

Użytkownik naszego serwisu prosi o udzielenie dalszych informacji na temat szczegółowych zasad funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowego. W pierwszej kolejności Użytkownik zastanawia się czy składki członkowskie w takim stowarzyszeniu są obowiązkowe, a jeśli tak to z czego to wynika. Interesuje go również to czy stowarzyszenie musi posiadać własną stronę internetową oraz w jaki sposób winno się określić przyjmowanie członków w jego poczet.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

Poruszoną problematykę reguluje szczegółowo ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (dalej jako: „Prawo o stowarzyszeniach”). Na podstawie powołanego aktu prawnego swego rodzaju źródłem prawa dla stowarzyszenia jest też jego statut i to on winien ustanawiać normy w zasygnalizowanych przez Użytkownika obszarach.

Na pierwsze pytanie Użytkownika nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć. Trzeba bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia winien określać m.in. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich. W naszej ocenie jednak nie ma takiego obowiązku – wolą stowarzyszenia jest to czy pobiera składki członkowskie, czy też tego zaniecha na płaszczyźnie postanowień statutu. Jeżeli jednak statut stowarzyszenia zawiera postanowienia na ten temat, to obowiązkiem członka stowarzyszenia jest ich uiszczanie. Innymi słowy to statut jest źródłem tego obowiązku.

Odnosząc się do drugiego pytania Użytkownika, wyjaśniamy, że żaden przepis nie nakłada na stowarzyszenie rejestrowe dysponowania stroną internetową. Warto jednak tę możliwość wziąć pod uwagę. Osobno należałoby rozważyć kwestię odpowiedzialności władz stowarzyszenia za brak strony internetowej w sytuacji, gdy obowiązek jest utworzenia wynika ze statutu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. Jest więc to materia pozostawiona wyłącznie dla podmiotu nadającego stowarzyszeniu statut. Warto zadbać o to by stowarzyszenie posiadało odpowiedni druk deklaracji członkowskiej (określony przez statut oraz wzór jako jego załącznik), a także o dołączenie do niego klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych członków stowarzyszenia. Odpowiednie wzory w tym zakresie można znaleźć w serwisach branżowych NGO lub też skorzystać z usług doradztwa prawnego.

Stan prawny na dzień 31 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT