Porady eksperta

Ulga na start dla nowego przedsiębiorcy

„Ulga na start” w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ma stanowić szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego czasu.

Polega ona na czasowym zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., (Dz.U 2018.646) Prawo przedsiębiorców:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga w składkach ZUS na start przysługuje przedsiębiorcom. Zgodnie z definicja z art. 4 wskazywanej powyżej ustawy.

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
(..).

Ważne:

Ulga w składkach ZUS przysługuje więc każdemu, nowemu przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność zgodnie z powyższą definicją, niezależnie od tego czy wcześniej świadczył on pracę w podobnym charakterze do wybranego w PKD rodzaju działalności na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilno- prawnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., (Dz.U 2018.646) Prawo przedsiębiorców.

Stan prawny na: 15 lipca 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny