Porady eksperta

Świadczenia dla kobiety w ciąży prowadzącej działalność gospodarczą

Ciężarna prowadząca działalność gospodarczą w przypadku ciąży, może uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie jeżeli zachodzi faktyczne zagrożenie dla zdrowia przyszłej matki lub gdy wystąpią przesłanki zagrażające ciąży.

Aby móc otrzymać zasiłek chorobowy, ciężarna prowadząca działalność gospodarczą, powinna podlegać ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez okres 3 miesiące (90 dni).

Zwolnienie lekarskie wystawane z powodu ciąży zagrażającej matce bądź dziecku, oznaczane jest literą B, i przysługuje w wysokości 100% podstawy. Ciężarna może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez okres 270 dni (zwolnienie musi być systematycznie odnawiane przez lekarza prowadzącego ciąże).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W przypadku gdy kobieta prowadząca działalność zajdzie w ciąże zasiek chorobowy obliczany jest na podstawie średniej podstawy wymiaru składek opłacanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest brane pod uwagę wcześniejsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Ponadto, po porodzie kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński:

 • 52 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Kobieta, po urodzeniu dziecka przebywać może na urlopie macierzyńskim:

 • 20 tygodni – gdy urodzi się jedno dziecko;
 • 31 tygodni – gdy urodzi się dwoje dzieci podczas jednego porodu;
 • 33 tygodnie - gdy urodzi się troje dzieci podczas jednego porodu;
 • 35 tygodni  - gdy urodzi się czworo dzieci podczas jednego porodu;
 • 37 tygodni - gdy urodzi się pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998  r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2019.300)

Stan prawny na 21 czerwca 2019 r.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny