Porady

Test - Perfekcyjny zespół

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wykonania testu sprawdzającego postawę wobec efektywnego budowania zespołu. Test pomoże zidentyfikować Twoje możliwości i ustali obszary, nad którymi trezba popracować. Przy każdym zdaniu proszę podac punkty wg skali, najtrafniej Twoim zdaniem opisujace treść zdania - im więcej punktów, tym blizsze jest Ci to stwierdzenie. Następnie nalezy zsumować punkty. Powodzenia :)

Skala punktów:

Zgadzam się całkowicie 7 6 5 4 3 2 1 Nie zgadzam się zupełnie

Test sprawdza postawę efektywnego budowania zespołu został opracowany na podstawie "Team Building" R.B. Maddux.

Stwierdzenia (do każdego przypisz liczbę punktów wg skali powyżej):

 1. Kiedy wybieram pracowników - stawiam na tych, którzy potrafią sprostać wymaganiom firmy i dobrze pracują z innymi.
 2. Daję pracownikom problemy do rozwiazania, stawiam przed nimi cele.
 3. Zachęcam ludzi do wspólnej pracy, poperania i wspierania się wzajemnie w czynności, w które są zaangażowani.
 4. Rozmawiam z ludźmi otwarcie i uczciwie, zachęcam tym samym do informacji zwrotnej.
 5. Utrzymuje dobre relacje z innymi, ponieważ jest to niezbędne bym mógł być liderem.
 6. Pomagam członkom zespołu we wzajemnym poznaniu się, aby sobie ufali, szanuję i cenię indywidualne talenty i zdolności.
 7. Zabezpieczam pracownikom możliwości szkolenia w dziedzinach potzrebnych im do pracy, wiem jak z tego korzystają.
 8. Rozumiem, że konflik w grupie jest rzeczą normalną, ale pracuję nad jego rozwiązaniem, zanim zacznie wpływac destrukcyjnie.
 9. Wierzę, że ludzie będa zespołem, kiedy widzą, czego się od nich oczekuje i jakie wypływają z tego korzyści.
 10. Chętnie wymieniam tych członków grupy, którzy nie stosuja norm po uprzednim uświadomieniu

Wyniki:

 1. 60 - 70 punktów - wynik wskazuje na pozytywną postawę wobec ludzi i typ postawy menedżerskiej potrzebnej do budowania i podtrzymywania silnego efektywnego zespołu
 2. 40 - 59 punktów - wynik akceptowalny, większy wysiłek zbudowania sepołu powinien być bardziej efektywny.
 3. Poniżej 40 punktów - musisz starannie przestudiować swoją postawe w świetle współczesnej teorii zarządzania.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny