Regulamin zarządzania

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Regulamin zarządzania jest propozycją regulacji wewnętrznej, za pomocą której ustalasz jako przedsiębiorca zasady zarządzania Twoim przedsiębiorstwem.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Regulamin zarządzania - prosty

Wariant I

Regulamin zarządzania - prosty

Wariant I Regulaminu zarządzania jest regulacją stworzoną w wersji zarówno dla mikroprzedsiębiorcy, który posiada niewiele regulacji wewnętrznych, jak i dla przedsiębiorcy nieposiadającego żadnych unormowań wewnętrznych. Postanowienia Wariantu I zostały zróżnicowane na wersje A i B również w zależności od sposobu zarządzania, czyli w zależności od tego, czy pełnia kompetencji dotyczących przedsiębiorstwa leży niepodzielnie w rękach przedsiębiorcy i czy on też ponosi pełną odpowiedzialność, czy też powierza pewne zadania innym osobom w ramach ich kompetencji własnych. Co więcej, jeżeli osoby te są specjalistami w zakresie przypisanych im zadań (zawodowo trudnią się wykonywaniem danych czynności), przedsiębiorca uwalnia się od bezpośredniej samodzielnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności (por. art. 429 k.c.), o ile nie dokonał błędu w wyborze.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Wariant II Regulamin zarządzania - rozszerzony

Wariant II

Regulamin zarządzania - rozszerzony

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Wariant III Regulamin zarządzania - zaawansowany

Wariant III

Regulamin zarządzania - zaawansowany

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki