Bieżące badania

Dostępność w praktyce/stosowalność regulacji rozporządzenia RODO i ustawy krajowej.

Badanie potrwa do 28.12.2020, godz. 17:00

Weź udział

Wypełnienie badania zajmie tylko chwilę

Przeprowadzane badanie jest badaniem interaktywnym w formule „my pytamy” z opcją swobodnej wypowiedzi. W formie 3 odpowiednio zredagowanych pytań chcemy pozyskać kluczowe informacje, które pozwolą rozpoznać i zinterpretować ewentualne lub istniejące problemy we wdrożeniu i stosowaniu rozporządzenia UE RODO wdrażającej je ustawie o ochronie danych osobowych.

Po pierwsze pytamy o to czy regulacje RODO są zrozumiałe czyli: „czy dla Ciebie tekst bezpośrednio RODO jest zrozumiały, a więc stosowalny?”.

Po drugie pytamy: „Czy wdrożyłeś lub wdrażałeś te przepisy w swoim przedsiębiorstwie lub w przedsiębiorstwie w którym pracujesz bądź czy masz problemy z wdrożeniem i oceniasz, że robisz to właściwie”.

Wreszcie „Czy oczekujesz dalszego wsparcia we wdrożeniu lub stosowaniu rozporządzenia?”.

Na koniec możesz w ramach wolnej wypowiedzi nie większej niż ...... wskazać w czym masz trudność lub problem z zastosowaniem przy wdrażaniu lub po wdrożeniu RODO.

Mamy nadzieję, że to wprowadzenie nie zniechęci Ciebie aby przejść do pytań i udzielić nam odpowiedzi. Pamiętaj, że Twoja aktywność przełoży się po pierwsze na to jakie porady i instrukcje My będziemy udzielać na portalu oraz z jakimi wnioskami i opiniami występować w zakresie zmian prawa dla usprawnienia regulacji które Ciebie dotyczą.