Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa dzierżawy

Jeżeli chcesz pozyskać środek trwały bezpośrednio do prowadzenia za jego pośrednictwem działalności gospodarczej, czyli chcesz czerpać z niego pożytki, musisz zawrzeć nie umowę najmu, a umowę dzierżawy. Informację jak zawierać takie umowy przedstawiają dwa poniższe warianty.

Wybierz jeden z wariantów: 

Wariant I - podstawowy

Wariant ten może mieć zastosowanie przy dzierżawie ruchomości np. narzędzi, urządzeń ,środka transportu,itp.

pobierz wzór

Wariant II - rozszerzony

Wariant ten może mieć zastosowanie przy dzierżawie nieruchomości np. lokalu.

pobierz wzór

 

Umowa dzierżawy, podobnie jak najmu, ma szerokie praktyczne zastosowania w obrocie.  Jest to umowa na mocy, której jedna osoba zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków ( Wydzierżawiający) podczas gdy, druga osoba zobowiązuje się płacić z tego tytułu czynsz. Przed zawarciem umowy zastanów się w jaki sposób zamierzasz z rzeczy ( prawa) korzystać. Często strony,  zmylone podobieństwem najmu i dzierżawy zawierają niewłaściwą umowę w stosunku do zamierzonego sposobu eksploatacji rzeczy ( albo prawa). Zarówno najem jak i dzierżawa polegają bowiem na oddaniu innemu podmiotowi rzeczy trwałego  używania tytułem prawa do korzystania z rzeczy za pewnym wynagrodzeniem ( czynszem). Zasadniczą  natomiast różnicą między tymi stosunkami prawnymi jest to, iż  najem uprawnia Najemcę jedynie do używania rzeczy( zwykłe korzystanie), a Dzierżawca oprócz tego ma prawo do pobierania pożytków czyli wykorzystywania. Poza tym dzierżawić można również zbywalne prawo majątkowe, czyli czerpać pożytki z prawa.  W celu zrozumienia różnicy spójrzmy na poniższy przykład.

Pan Jan Kowal chce zawrzeć umowę na mocy, której będzie mógł udostępnić nieruchomość  celem dalszego oddawania jej do korzystania za zapłatą wynagrodzenia. Pan Jan Kowal nie chce tylko używać nieruchomości  np. lokalowej, aby w niej zamieszkać. Jego zamiarem jest czerpanie z nieruchomości korzyści.  Czy w tej sytuacji powinien zawrzeć umowę najmu czy dzierżawy? Zamiar czerpania pożytków determinuje odpowiedź. Umową jaką powinny zawrzeć strony jest umowa dzierżawy.

Uwaga! Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Oznacza to, że pewne postanowienia k.c. o najmie mogą znaleźć zastosowanie do stosunku, którego będziesz stroną. Sprawdź; art. 660, 662-667, art. 668 § 1 zd. 2 , art. 669 § 1, art. 670, 671, 673, 674,676- 679 k. c. [1][1]K. Zaradkiewicz, (red) K. Pietrzykowski; Najem i Dzierżawa [w:] Komentarz cywilny, Tom II, Warszawa 2011, str. 550.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.