Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

kacik przedsiebiorcy 300px crop
Kącik Przedsiębiorcy został opracowany i przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa. 

Kącik Przedsiębiorcy stanowi wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw, które:

 • stanowią i egzekwują prawo,
 • pomagają działać,  
 • lub budują przyjazne otoczenie

dla mikro przedsiębiorców.


logo ceidg

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Serwis nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki i oferuje:

 • rejestrację firmy online, zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,
 • aktualne dane o działalności gospodarczej,
 • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,
 • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,
 • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej
 • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

logo-akademia-parp-m    logo parp

Akademia PARP

http://www.akademiaparp.gov.pl/

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


logo

http://www.mikroporady.pl

Bezpłatna pomoc w zarządzaniu mikro firmą, serwis prowadzony jest przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Serwis Mikroporady ® współpracuje z Portalem Innowacji PARP oraz jest polecany przez CEIDG , dla nowo zakładanych firm.

Mikroporady ® dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Serwis zawiera 154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji, oraz przykłady z życia - kazusy prawne - kluczowe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłe w przedstawionych konkretnych sytuacjach działalności mikro i małych przedsiębiorców.  


logo eugologo ppk

http://www.eu-go.gov.pl/

Pojedynczy Punkt Konsultacyjny - serwis nadzorowany przez Ministra Gospodarki, Serwis dedykowany jest dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczej, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Zawiera szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.


11

Krajowy System Usług - serwis nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

http://ksu.parp.gov.pl

Celem działania KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży. Ponadto,przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.


logo pkduiu

Punkt Kontaktowy dla Usługobiorców i Usługodawców 

https://www.web.gov.pl/e-punkt/

Serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki, skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw usług elektronicznych oraz internautów – odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego.


e-porady-konsultacje-140

e-Punkt Konsultacyjny

https://mikroporady.pl/e-punkt-konsultacyjny.html

Bezpłatny e-Punkt Konsultacyjny pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, edukacji, doskonalenia zawodowego, prawno-finansowych oraz uruchamianiu i rozwijaniu przez nich przedsiębiorstw. Punkt ten powstał w serwisie mikroporady.pl jako wirtualne miejsce udzielanych mikro porad bezpośrednio dla potrzebujących mikro przedsiębiorców.

Użytkownicy e-Punktu Konsultacyjnego mogą zadawać swoje pytania w następujących kategoriach:

 • Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym – przykładowe pytania: czy są przepisy, które regulują daną kwestię? które przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji etc.
 • Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć swój cel – przykładowe pytania: jak złoż wniosek o wpis do ewidencji? jak wnieść pozew? jakie dokumenty są potrzebne do sprzeciwu lub skargi?
 • Co się zmieniło w prawie – przykładowe pytania: od kiedy i jak się zmienił przepis? jak interpretować nowe przepisy? jak nowe przepisy wpływają na konkretną sytuację?

 


 logo-pi-gov

Portal Innowacji PARP

www.pi.gov.pl

portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości


 logo-pi-nss 

Portal Funduszy Europejskich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/pi/strony/punkt_informacyjny_mrr.aspx

Informacje o funduszach europejskich.


logo-enterprise-europe-network-m

Enterprise Europe Network

http://www.een.org.pl/

Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego, Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego
 • prawa własności intelektualnej


logo-ke

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html


logo-ms

Krajowy Rejestr Sądowy

https://ems.ms.gov.pl/

- prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości to scentralizowana, informatyczna baza danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:


logo-ppe

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)

http://polska.trade.gov.pl/pl/

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zostały utworzone w celu wsparcia polskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Oferują pomoc polskim firmom, ale także wsparcie firmom zagranicznym, zainteresowanym importem polskich towarów i usług, jak również inwestycjami w Polsce.


logo-giodo 

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

http://www.giodo.gov.pl/


logo-zus 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl     

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/


pip-m

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.


logo-pis 

Państwowa Inspekcja Sanitarna

http://www.gis.gov.pl/?go=news

Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzialne jest za koordynację współpracy Głównego Inspektora z innymi organami administracji rządowej, samorządowej i publicznej, w tym za współpracę z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej.


logo-administracja-podatkowa-m 

Krajowa Informacja Podatkowa

www.kip.gov.pl,  

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Centralna Izba Skarbowa: www.is.waw.pl


logo-mg

Ministerstwo Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Prawo+dla+przedsiebiorcy

Prawo dla przedsiębiorcy


logo-mg-ppe

Portal Promocji Eksportu

http://www.eksporter.gov.pl/

Wykaz izb branżowych w Polsce:
http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=68674 


logo-maic

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej

https://mac.gov.pl/projekty/wspieranie-rozwoju-gospodarki-elektronicznej


 logo-ukoik

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/


logo-gus

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/


logo-nsa 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl 


logo-portal-orzeczen 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES)http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


logo-urzad-patentowy 

Urząd Patentowy

http://www.uprp.pl


logo-uc 

Urząd Celny

http://xn--urzdcelny-ddb.pl/


logo-inkubatory

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

http://inkubatory.pl/

AIP to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu dla startupów. umożliwia przetestowanie pomysłu na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki.


logo-kig

Krajowa Izba Gospodarcza

http://www.kig.pl/


logo-pracodawcy-rp

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

http://www.pracodawcyrp.pl/


logo-fundacja-misp-m

http://www.fund.org.pl/1424,strona-glowna.html


logo-arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013-podstawowe-informacje.html

podstawowe informacje o pomocy unijnej


logo-invest-in-poland

Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych

http://www.paiz.gov.pl/pl


logo-jeremie 

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources Enterprises)

www.jeremie.com.pl

Przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. W Polce inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


logo-swiss-contribution

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
http://www.programszwajcarski.gov.pl


logo-ncbir

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://ncbr.gov.pl/


logo-nbp

Portal Wiedzy Ekonomicznej

http://www.nbportal.pl/


 

Przydatne wyszukiwarki

Wyszukiwarka organów i instytucji - http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/organy-i-instytucje/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.