Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Instrukcja: Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności

Przedstawiona Instrukcja ma przybliżyć formy prawne w jakich możesz prowadzić indywidualnie działalność gospodarczą, omawiając zarówno status indywidualnego przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej prowadzącej pod swoim imieniem i na swój rachunek przedsiębiorstwo, jak również w formie spółki cywilnej.


 INSTRUKCJA

Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności gospodarczej?(zobacz: uwaga U1 )

  1. Jeżeli już wiesz co chcesz oferować kontrahentom (innym przedsiębiorcom) lub  konsumentom (osobom fizycznym dla korzystania osobiście lub w gospodarstwie domowym) na określonym rynku produktów lub usług, to uwzględniając rozmiar działalności, wielkość zatrudnienia, obrotów i jej zyskowność (rentowność) powinieneś wybrać dogodną dla Ciebie, Twojej rodziny lub partnerów businessowych formę prowadzenia działalności. Wybierając formę prowadzenia działalności zawsze powinieneś mieć jednocześnie na uwadze:
  • formę opodatkowania,
  • wielkość i formę zatrudnienia,
  • formę i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

- rodzaj ksiąg podatkowych,

- ryzyka na rynku danych produktów/ usług,

- wielkość zobowiązań i inwestycji,

- źródła i koszt finansowania działalności.

Jeżeli chcesz lub musisz mieć partnerów w planowanej działalności bądź tzw. branżowych lub finansowych albo chcesz prowadzić działalność partnersko z członkiem rodziny, małżonkiem, bratem, dziećmi, to powinieneś wybrać formę spółki cywilnej lub jedną ze spółek osobowych.

Jeżeli działalność przynosi lub może przynieść w okresie rozpoczynania działalności istotne straty, a ryzyko niepowodzenia jest duże, to trzeba zastanowić się nad spółką kapitałową.

Natomiast, jeżeli wysoce prawdopodobna jest stabilna rentowność, a przy tym istotne jest, aby obniżyć opodatkowanie, to trzeba się kierować formami opodatkowania działalności osób fizycznych, czyli sam zostań przedsiębiorcą i wybierz, o ile to możliwe, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (patrz Porada formy opodatkowania).

 

  1. Na terenie Polski możemy prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową w wielu formach (U2). Do dyspozycji są m.in. :

- osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą pod firmą, którą stanowi jej imię i nazwisko (nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub innych określeń wskazujących na przedmiot działalności takiego jednoosobowego przedsiębiorcy) ,

- spółka cywilna osób fizycznych zarejestrowanych jako przedsiębiorcy (także małżonków lub innych członków rodziny);

-spółki handlowe osobowe uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych:

            - spółka partnerska,

            - spółka komandytowa,

            - spółka jawna,

                        - spółka komandytowo - akcyjna;

            - spółki kapitałowe:

                        - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym również spółka, w której jest tylko jeden wspólnik,

                        - spółka akcyjna, w tym również spółka, w której jest tylko jeden akcjonariusz;

                        - spółka europejska;

            - spółki mieszane i spółki szczególne;

            -  oddział (zakład) w Polsce rezydenta – przedsiębiorcy z innego kraju, którym może być zarówno spółka z o. o., osobowa, jak i indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany w innym kraju;

- spółdzielnia pracy;

- spółdzielnia socjalna;

 - spółka wodna;

- stowarzyszenie;

  • fundacja;
  • konsorcjum.

 

3.  Wybierając jedną z przedstawionych wyżej form zapoznaj się z minimalnymi warunkami ich funkcjonowania i obowiązkami przy zakładaniu i rejestracji oraz ograniczeniami wynikającymi z danej formy prawnej.(U3) W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas kompendium w postaci praktycznego zestawienia tabelarycznego możliwych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Poza tym zdecyduj czy będziesz zatrudniał pracowników i na jakiej podstawie. W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z Poradą: Zatrudnianie. Poza tym przygotowaliśmy Zestawienie form zatrudnienia, które może pomóc Ci podjąć decyzję, na jakiej podstawie zatrudniać pracowników

 

4. Dokonując wyboru formy prawnej działalności powinieneś przede wszystkim kierować się poniższymi zasadami:

- najpierw wybierz dogodną formę opodatkowania przy najprostszej formie działalności, czyli sam zostań przedsiębiorcą;

- jeżeli masz wspólnika finansującego to wybierz spółkę komandytową;

- jeżeli masz partnera ,,branżowego” w działalności  to wybierz spółkę jawną;

- jeżeli uprawiasz wolny zawód i chcesz wykonywać go wraz koleżankami lub kolegami, wykonującego ten sam zawód to, powinieneś założyć spółkę partnerską;

- gdy oceniasz wysoko ryzyka działalności i potrzebujesz znacznego finansowania zewnętrznego, to zastanów się nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, choćby jednoosobową;

- gdy w związku z liczbą partnerów chcesz stworzyć sobie miejsce pracy i to właśnie Twoja osobista praca i wynagrodzenie z jej tytułu jest najważniejsze, to zastanów się nad formą spółdzielni pracy;

- gdy uważasz, że Twoją misją jest praca w zakresie prowadzenia, propagowania, wspierania działalności charytatywnej, ekologicznej, społecznej, przyjście z pomocą niepełnosprawnym, wykluczonym, to pomyśl o fundacji lub stowarzyszeniu.

Powinieneś również pamiętać o tym, aby:

- rozpocząć działalność przy najmniejszym ryzyku podatkowym i ubezpieczeń społecznych,

- rozpocząć działalność w takiej formie, jaka jest wystarczająca na pierwsze 1-3 lat działalności; zawsze przecież możesz zmienić formę, przekształcić się, przyjąć wspólnika do prowadzenia przedsiębiorstwa lub inwestora, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

- zdecydować czy chcesz, aby przedsiębiorstwo, które utworzysz stanowiło przedmiot majątku wspólnego małżonków czy też Twój majątek odrębny (wtedy długi z prowadzenia przedsiębiorstwa nie będą obciążały majątku  małżonka);

- wykonując osobiście zawód lub prowadząc działalność nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca; możesz skorzystać z formy opodatkowania działalności wykonywanej osobiście lub z przychodów uzyskiwanych z praw majątkowych lub inwestycji ( patrz: Porada- Wybór formy opodatkowania).

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.