Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Co prawda dopiero w dniu 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy tzw. RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jednak jest to niewiele czasu na właściwe przygotowanie się, wprowadzenie obligatoryjnych systemów ochrony planu pracy i przygotowanie kosztów.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie obowiązków ochrony danych osobowych zarówno w instytucjach publicznych jak i przedsiębiorstwach prywatnych.

Po wejściu w życie rozporządzenia przedsiębiorcy zobowiązani będą do wprowadzenia systemu cyberbezpieczeństwa- czyli wdrożenia odpowiednich rozwiązań IT celem zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

Wprowadzane Rozporządzenie ma na celu głównie zapewnić dostateczną ochronę danych osobowych. Ma także wzmocnić i doprecyzować prawa osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu, jak również zapewnić równorzędne uprawnienia w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz równorzędne kary za naruszenia tych przepisów we wszystkich państwach członkowskich UE.

Rozporządzenie przyznaje nowe uprawnienia także GIODO w tym możliwość nakładania kar za naruszenia przepisów, które będą mogły stanowić nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego globalnego (łącznego) obrotu karanego przedsiębiorcy z roku obrotowego, który poprzedza naruszenie.

Przede wszystkim rozporządzenie nakładać będzie na przedsiębiorców nowe obowiązki i to kosztowne związane z ochroną danych osobowych m.in. :

  • dla zachowania zgodności z tym rozporządzeniem, administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązani będą prowadzić rejestry czynności przetwarzania, za które będą  odpowiedzialni.
  • każdy administrator i każdy podmiot przetwarzający będzie miał obowiązek współpracować z organem nadzorczym i na jego żądanie udostępniać mu te rejestry w celu monitorowania tych operacji przetwarzania.
  • w celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z tym rozporządzeniem administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązani będą do oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania (w sposób udokumentowany) bądź jeżeli  to oszacowanie wykaże potrzebę będą musieli wdrożyć środki – takie jak szyfrowanie – minimalizujące to ryzyko.
  • podejmowane środki będą musiały zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać aktualny (bieżący) stan wiedzy technicznej oraz koszty ich wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
  • oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, będzie należało brać pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych – takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie przed wejściem w życie Rozporządzenia upewnić się, czy wdrożono wszelkie odpowiednie techniczne środki ochrony i wszelkie odpowiednie środki organizacyjne, tak by od razu móc stwierdzać naruszenia ochrony danych osobowych i szybko informować organ nadzorczy i osobę, której dane dotyczą. Po wejściu w życie rozporządzenia administrator danych osobowych będzie posiadał jedynie zgodnie z wymogiem rozporządzenia 72 godziny od chwili w której poweźmie informację o wycieku danych osobowych by zgłosić to odpowiednim organom nadzorczym. Ponadto informacja będzie także musiała uwzględniać określenie liczy oraz rodzaju ujawnionych danych, a to oznacza wysoki poziom monitoringu.

Dodatkowo przedsiębiorcy celem zwiększenia przejrzystości i poprawy przestrzegania Rozporządzenia, mają być zachęcani do ustanowienia mechanizmów certyfikacji oraz do wprowadzenia znaków jakości i oznaczeń w dziedzinie ochrony danych, pozwalając w ten sposób osobom, których dane dotyczą, szybko ocenić stopień ochrony danych, której podlegają stosowne produkty i usługi.

Rozporządzenie wprowadza także szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane m.in. o rozszerzenie formuły zgody na przetwarzanie danych, rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego, rejestru czynności przetwarzania, zmienienia definicji danych wrażliwych, uwzględnienie najnowszych osiągnięć technicznych oraz kosztów wdrożenia odpowiednich kosztów i procedur technicznych, oraz organizacyjnych w taki sposób aby przetwarzanie gwarantowało ochronę praw osoby, której dane są przetwarzane.

To wszystko powoduje, że tak naprawdę zostało niewiele czasu na dokonanie zmian w oprogramowaniach, regulaminach wewnętrznych, regulaminach bądź ogólnych warunkach sprzedaży lub świadczeniu usług o pracę, umów z kontrahentami na poszukiwanie pracowników i zmianę warunków sposobów dokonywania czynności i odpowiedzialności, a wreszcie dokonanie audytu i oszacowania ryzyka oraz wprowadzenia rejestrów.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.