Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Zmiany w organizacji pracy – jak je przeprowadzić?

Przedsiębiorco! Zanim podejmiesz działania zmierzające do zmian w organizacji swojej firmy i związanych z tym oraz zmian zasad i warunków pracy i wynagradzania – zapoznaj się z naszą poradą. Zawarliśmy w niej cenne wskazówki na temat tego, jak krok po kroku przedsiębiorca powinien bezpiecznie przygotować siebie i swoich pracowników do zmian organizacji pracy w przedsiębiorstwie, jak powinien wprowadzać zmiany, by uniknąć konfliktów społecznych z pracownikami, oraz by zapewnić bezpieczeństwo rozwoju firmy. Jeżeli zamierzasz zmieniać struktury swojej firmy zadbaj o to by organizacja pracy odpowiadała potrzebom oraz możliwościom Twojej firmy i Twoich pracowników. Wcześniej jednak zajrzyj do naszej porady.

 1. Uwarunkowania zmian.

Zmiany organizacji pracy mogą wynikać z wielu okoliczności. Konieczność ich wprowadzenia może po pierwsze wynikać z przyjęcia nowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa połączonej ze zmianą taryfikatora, czyli stanowisk, ich nazw, zakresów. Po drugie, powodem ich wprowadzenia mogą być zmiany warunków pracy, w tym czasu pracy, warunków wynagradzania i systemów wynagradzania, wymuszone zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Często też występuje kilka przyczyn łącznie w związku z kompleksową restrukturyzacją przedsiębiorstwa, a także podziałami, fuzjami i przejęciami, nabyciem nowych zakładów. Także wydzielenia zewnątrz pewnych funkcji (tzw. outsourcing) skutkuje zmianami struktur i w organizacji pracy (procedurach, instrukcjach, regulacjach).

Tak się dzieje także, gdy ze względu na rozwój firmy i zwiększoną liczbę klientów, czy odbiorców usług bądź towarów, wyodrębniamy pewne rodzaje działalności, np. oferowanych usług czy też produkowanych towarów, w ramach nowych samodzielnych jednostek organizacyjnych, zakładów usługowych, sklepów, warsztatów, zakładów produkcyjnych (oczywiście może również wystąpić trend odwrotny – zmniejszenie zakresu usług, czy produkcji). Odrębnym przypadkiem jest restrukturyzacja powiązana ze zwolnieniami grupowymi w wyniku przykładowo postępowania naprawczego, czy restrukturyzacyjnego zgodnie z nowymi przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

W konsekwencji może to powodować potrzebę stworzenia nowych lub odrębnych zasad wynagradzania ze względu na powstałe odmienności po wyodrębnieniu rodzajów działalności jako nowych zakładów/sklepów/warsztatów. Przykładowo w jednej z nowo utworzonych jednostek, pracownicy będą zatrudnieni na zasadach tzw. systemu akordowego. Jeszcze w innym zakładzie, pracownikom przysługiwać może wynagrodzenie zryczałtowane, a jego uzupełnieniem będą różnego rodzaju premie regulaminowe bądź premie zadaniowe (uznaniowe) w zależności od wyników np. sprzedaży.

Wszystkie te zmiany mogą wynikać z wymogów, jakie noszą ze sobą zastosowane technologie, nowoczesne maszyny, urządzenia, w tym wprowadzenie taśm produkcyjnych.

porada-zmiany-w-organizacji-pracy--jak-je-przeprowadzić1

2. Sposoby zmiany organizacji pracy.

Niezależnie od tego, czy zmiana organizacji pracy jest sama w sobie głównym celem dla uzyskania lepszej efektywności pracy i powiązania wynagrodzeń z wynikami pracy, czy też elementem wymuszone restrukturyzacji bądź powstania albo likwidacji jednostek organizacyjnych, to zawsze przed przystąpieniem do wprowadzenia zmian przedsiębiorca powinien rozpoznać i uwzględnić warunki i przesłanki tej zmiany. Należą do nich:

A) zmiana struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków i czynności na stanowiskach pracowników;

B) zamiana regulaminu wynagradzania i premiowania, taryfikatora;

C) zmiana innych warunków pracy, takich jak warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu pracy i związanych z tym regulacji wewnętrznych wymaganych prawem;

D) zmiana regulaminów zarządzania, organizacyjnego, oraz regulaminów szczególnych, takich jak regulaminy zarządzania i bezpieczeństwa informacji (tajemnicy przedsiębiorstwa), finansowy (w tym rachunkowość i plany kont) i innych, których zmianę trzeba uwzględnić.

(instrukcję na temat zmiany wynagradzania w firmie znajdziesz już w serwisie Mikroporady.pl na stronie: Instrukcja: Zmiana wynagradzania)

 3. Zanim ostatecznie zmienisz organizację pracy.

Mając na uwadze to, co wynika z powyższych zmian regulacji wewnętrznych i celów reorganizacji, przedsiębiorca powinien równolegle do ich zmian przeprowadzić audyt, czy też inaczej przegląd stanowisk pracy i warunków zatrudnienia na nich. Pracodawca powinien ustalić, jakie przysługiwały pracownikom dotychczas wynagrodzenia, jakie funkcje pełnili, za jaki zakres czynności odpowiadali, jakie prawa im zapewniono na podstawie dotychczas wdrożonych regulaminów, czy umów o pracę. Należy to uczynić po to, aby określić zakres zmian i skutki tych zmian dla poszczególnych pracowników i w relacji do konkretnych sytuacji oraz konkretnych przypadków, uwzględnić to w zmianach organizacji pracy, o których wyżej była już mowa. Przykładowo przedsiębiorca powinien uwzględnić nie tylko posiadane przez pracowników umiejętności, predyspozycje, ale również uwarunkowania zdrowotne, w tym wiek pracowników – gdyż może część z nich jest w okresie przedemerytalnym, być może wśród pracowników są kobiety w ciąży - których zatrudnienie na określonych stanowiskach jest wykluczone bądź ograniczone. Przeprowadzenie takiego audytu może uchronić pracodawcę przez niepotrzebnymi konfliktami społecznymi, których konsekwencją może być występowanie pracowników na drogę sądową bądź nieprzychylne nastawienie organizacji reprezentujących pracowników.

Następnie, po dokonaniu korekt uwzględniających przegląd stanowisk, przedsiębiorca powinien określić indywidualne i zespołowe warunki planowanych zmian. Oznacza to ustalenie dla poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych zakresów obowiązków i czynności, konkretnych warunków wynagradzania i premii oraz warunków pracy, tak aby na tej podstawie rozstrzygnąć czy:

  • wystarczy dokonać przesunięcia organizacyjnego pracowników, gdyż nie następuje żadna zmiana warunków pracy i wynagradzania i nie ma konieczności sporządzenia wypowiedzenia zmieniającego;należy przygotować wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy;
  • będą przeprowadzane tzw. zwolnienia grupowe w rozumieniu zmienioych przepisów Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.);pracownika należy zapoznać z odpowiednimi nowymi regulaminami, instrukcjami, procedurami poczynając od regulaminu pracy, po regulamin zarządzania, bezpieczeństwa informacji, obiegu dokumentów, czy ochrony ppoż, a następnie zobowiązać go do poświadczenia pisemnie czynności zapoznania się z nowymi regulacjami i zobowiązać go do podpisania stosownych oświadczeń.

porada-zmiany-w-organizacji-pracy--jak-je-przeprowadzić2


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.