Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: Rozliczanie czasu pracy, usprawiedliwienia nieobecności oraz ewidencja nadgodzin

Przedsiębiorco rozliczanie czasu pracy to nie tylko obowiązek nałożony przez prawo pracy, ale również zabezpieczenie Twoich interesów. Znając zasady rozliczania czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, przyczyn, na podstawie których pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy oraz sposób ewidencjonowania nadgodzin możesz uniknąć lub szybko zweryfikować ewentualne roszczenia podnoszone przez pracowników.

Czas pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie przez pracownika w dyspozycji oznacza nie tylko rzeczywiste wykonywanie pracy przez pracownika, ale również gdy pozostaje w gotowości do jej świadczenia.

Oznacza to tym samym, iż w czas pracy wliczany jest nie tylko czas faktycznego świadczenia umówionej pracy, ale i faktycznej gotowości pracownika do jej świadczenia.

Sposób rozliczania czasu pracy uzależniony jest od przyjętego okresu rozliczeniowego dla danego systemu czasu pracy. Okresem rozliczeniowym jest okres wyznaczający maksymalne przeciętne normy czasu pracy.

Przedsiębiorco, jeżeli chcesz racjonalnie zarządzać czasem pracy w swoim przedsiębiorstwie, to powinieneś z jednej strony zapewnić odpowiednie regulacje, począwszy od regulaminu pracy, a kończąc na przyjmowanych systemach czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników, stanowisk lub jednostek (sklepy, zakłady usługowe), natomiast z drugiej strony w systemie rozliczeń czasu pracy wprowadzić sprawne „mikroprocedury” usprawiedliwienia nieobecności i prowadzenia ewidencji nadgodzin lub pracy w niedzielę i święta.

Aby właściwie rozliczać czas pracy, a co za tym idzie bezkonfliktowo ustalać wysokość wynagrodzeń konieczne jest dokonanie optymalnych wyborów systemów pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zakładzie pracy obowiązywało kilka systemów, nawet gdyby miały obowiązywać niektóre z nich dla jednego stanowiska, czy jednego punktu usługowego zatrudniającego tylko trzech pracowników.

Poniżej przedstawiamy podstawowe i szczególne systemy czasu pracy, a następnie zasady sporządzania rozkładu czasu pracy, ewidencji nadgodzin i ich rozliczenia oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Krok pierwszy – zapoznaj się z rodzajami systemów czasu pracy i zastanów się, który lub które z nich będą odpowiednie dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Systemy czasu pracy

Można rozróżnić podstawowy system czasu pracy oraz systemy szczególne. Pierwszy z nich obowiązuje z mocy prawa, o ile nie został wprowadzony system szczególny.

Systemy i rozkłady czasu pracy, a także przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy powinny zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Patrz też Regulamin pracy

W podstawowym systemie czasu pracy maksymalną normą jest, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Z zastrzeżeniem systemów czasu pracy omówionych poniżej.

Natomiast, pośród szczególnych systemów czasu pracy można wyróżnić:

- system równoważnego czasu pracy;

- system pracy w ruchu ciągłym;

- system przerywanego czasu pracy;

- system zadaniowego czasu pracy;

- system skróconego tygodnia pracy;

- system pracy weekendowej;

Nawet, jeżeli uznasz, iż podstawowy system czasu pracy nie odpowiada w pełni charakterowi pracy świadczonej w Twoim przedsiębiorstwie i celowym będzie wprowadzenie jednego lub kilku ze szczegółowych systemów czasu pracy, to i tak zapoznaj się z procedurą obliczania wymiaru czasu pracy, ponieważ będzie miała odniesienie do obliczania wymiaru czasu pracy w niektórych szczególnych systemach czasu pracy.

Należy tu wskazać, iż ostatnia, istotna zmiana Kodeksu pracy dokonana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, oprócz zmian jedynie redakcyjnych w art. 1519a § 1 -3 oraz art. 15111 k.p., nie dotyczy bezpośrednio zasad rozliczania czasu pracy. Przypominamy, iż najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy ww. ustawą dotyczą: ograniczenia czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony, wprowadzenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony takiego samego, jak dla umowy na czas nieokreślony oraz możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Procedura obliczania wymiaru czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy.

Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany na postawie normalnego systemu czasu pracy oblicza się w sposób następujący.

Po pierwsze należy pomnożyć tygodniową normę 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Następnie do otrzymanej liczby godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Należy przy tym zaznaczyć, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Innymi słowy przyjmując za trzymiesięczny okres rozliczeniowy pierwszy kwartał 2016 r.,
tj. styczeń – luty – marzec 2016 r., wyliczenie czasu pracy powinno wyglądać w sposób następujący: 40 godzin należy pomnożyć przez 12 tygodni, co daje nam 480 godzin. W podanym przypadku do końca okresu rozliczeniowego pozostaje 5 dni przypadających od poniedziałku do piątku, które należy pomnożyć razy 8 godzin, co daje nam dodatkowe 40 godzin. Następnie należy zsumować 480 godzin i 40 godziny, co łącznie wynosi 520 godzin. Jednakże w analizowanym okresie rozliczeniowym występują trzy święta, które przypadają w dni inne niż niedziela (1 stycznia 2016 r. – piątek oraz 6 stycznia 2016 r. – środa, 28 marca - poniedziałek). Wobec tego od wyliczonych 520 godzin należy odjąć 24 godziny (3 x 8 godzin), co w sumie daje 496 godzin w analizowanym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, przedstawiony powyżej, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Należy przy tym pamiętać, iż tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie znajduje jednak zastosowania do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Przedsiębiorco, pamiętaj, że możesz dokonać wyboru systemu, w tym ukształtować go w ramach warunków brzegowych z kodeksu według swoich potrzeb.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.