Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Konieczność pisemnego pouczenia pracownika o możliwości odwołania się do sądu od wypowiedzenia

Niniejszy kazus prezentuje sposób wypowiadania umowy o pracę. Przedsiębiorco, musisz pamiętać, iż wypowiadając umowę pracownikowi, musisz go pouczyć o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności. W przytoczonym tutaj przykładzie możesz dowiedzieć się, co się stanie, gdy obowiązku tego nie spełnisz.

Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada  2000 r., sygn. akt I PKN 117/00)

Stan faktyczny:

Barbara Stokłosa – pracownik

Jan Nowak, Media Spółka z o.o.– pracodawca 

 

Barbara Stokłosa, pracownik Media Spółka z o.o., dnia 1 stycznia 2000 r. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Oświadczenie to nie zawierało pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Barbara Stokłosa w rozmowie z pracodawcą, poinformowała go o tym, że nie zgadza się z powodami jej zwolnienia, uznała także, że sama forma oświadczenia jest niewłaściwa.

Pracodawca po uwagach Barbary Stokłosy, przeanalizował złożone jej pisemne wypowiedzenie i dostrzegł brak pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Sformułował kolejne oświadczenie uzupełnione o powyższą informację i wręczył je dnia 5 stycznia 2000 r. 

Barbara Stokłosa złożyła pozew o przywrócenie do pracy 9 stycznia 2000 r.

Czy Pani Barbara skutecznie złożyła pozew?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy rozstrzygnąć: jakie ma znaczenie umieszczenie w wypowiedzeniu o pracę pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Art. 30 Kodeksu pracy precyzuje sposób wypowiadania stosunku pracy, wskazując wymagania konieczne do prawidłowości i skuteczności wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie o wypowiedzeniu  powinno nastąpić na piśmie. Według art. 30 § 4 w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Ponadto § 5 określa, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Art. 264 Kodeksu pracy precyzuje, że istnieje po stronie pracownika możliwość odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu 7 dni od jego doręczenia.

Istotą konieczności zamieszczenia pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy jest to (jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 117/00), że brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie. Brak owej klauzuli może uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika od wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia, wniesionego do sądu w spóźnionym terminie (art. 265 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 264 – brak pouczenia może być podstawą do przywrócenia terminu do dokonania tej czynności).

Reasumując, Pani Barbara Stokłosa skutecznie złożyła pozew. Wprawdzie pracodawca poinformował pracownika o zakończeniu współpracy 1 stycznia 2000 r., jednakże w sposób prawidłowy dokonał tego dnia 5 stycznia 2000 r., wręczając pracownikowi pisemne wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone pouczeniem wskazanym w art. 30 § 5 Kodeksu pracy. Zgodnie z cytowanym orzecznictwem Pani Barbarze przysługuje prawo do odwołania się od wypowiedzenia, a termin do jego złożenia to 7 dni od otrzymania oświadczenia zredagowanego w poprawny sposób. W tym przypadku termin 7-dniowy rozpoczyna się od dnia 5 stycznia 2000 r.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.