Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy

Niniejszy kazus prezentuje w jakim zakresie masz Przedsiębiorco - jako pracodawca obowiązku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy. Przedstawia jeden z przykładów z życia, który ukazuje jak ważne jest zapewnienie tego bezpieczeństwa i w jakim zakresie odpowiada pracodawca za niedopełnienie tego obowiązku.

„Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie przez dozór niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I PK 124/10).

Stan faktyczny:

Anna Kowalska – pracownik sklepu, powódka;

Jan Nowak – właściciel sklepu Stonka, pozwany.

Pani Anna Kowalska, pracownik sklepu Stonka w dniu 8 marca 2010 r. uległa wypadkowi w miejscu pracy – poślizgnęła się na śliskiej podłodze w sklepie. W zawiązku z doznanymi obrażeniami wystąpiła do sądu o przyznanie renty i zadośćuczynienia. 

Argumentację pozwu oparto na zarzucie niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zawartego w art. 207 Kodeksu pracy czyli na nieprzestrzeganiu jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Oznacza to, że bez względu na to komu pracodawca powierzy obowiązki w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, nadal ponosi odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z zaniedbań. 

Według art. 210 Kodeksu pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 619/99).

Warto zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi przestępstwo określone w art. 220 Kodeksu karnego, może także stanowić wykroczenie z art. 283 Kodeksu pracy.

W przypadku Pani Anny Kowalskiej doszło do naruszenia art. 207 Kodeksu pracy. Mimo że dysponowano odpowiednią maszyną służącą do mycia podłogi i jednoczesnego osuszania podłoża, używano mopa. Taki sposób sprzątania w ciągu pracy powodował niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na mokrej powierzchni przez pracowników sklepu. Rezygnacja ze stosowania maszyny lub konieczność używania mopa powinna łączyć się z zapewnieniem pracownikom odpowiedniego obuwia antypoślizgowego. Pracodawca wiedząc o sprzątaniu podłogi mopem i mając świadomość zagrożenia wypadkiem, nie wyposażył pracowników odpowiednim obuwiem. Tym samym dopuścił się naruszenia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.