Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową

1. Wstęp

Niniejsza procedura opisuje sposób wniesienia zakładu w formie przekształcenia lub aportowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności należy rekomendować dokonanie świadomego wyboru formy wniesienia zakładu do spółki ze względu na cel i uwarunkowania takiego przedsięwzięcia. Trzeba przy tym pamiętać, iż ze względu na przedmiot, wniesiony zakład może być:

- zakładem stanowiącym całe przedsiębiorstwo przedsiębiorcy,

- jednym z kilku zakładów, które posiada przedsiębiorca o różnych branżach lub na przykład sklepów, warsztatów, itp., które są odrębnymi jednostkami co najmniej na ograniczonym rozrachunku,

 • przedsiębiorca chce wyodrębnić zakład, część prowadzonej działalności jednorodną rodzajowo dla jej usamodzielnienia, lub ze względu na projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne.

Co do zasady, w sytuacji w której przedsiębiorca chce wyodrębnić i prowadzić w innej formie tylko część dotychczasowej swojej działalności, mamy do czynienia z procedurą zakładania przez przedsiębiorcę spółki i ustaleniem przedmiotu wkładu niepieniężnego (czyli aportu) do tej spółki. Tak więc właściwe będą tu porada i procedura dotycząca tworzenia spółek, w tym kapitałowych, jak również ewentualnie komandytowej lub komandytowo – akcyjnej.

Wzory umów poszczególnych spółek wraz z ich praktycznym omówieniem wskazującym jak je dostosować do potrzeb są zamieszczone pod adresem:

Umowy spółek

Odnośnie przyczyn przekształceń należy zauważyć, iż w toku działalności gospodarczej przedsiębiorca w związku z warunkami gospodarczymi, finansowymi, inwestycyjnymi, dywersyfikacją ryzyk, optymalizacją podatkową może chcieć przenieść cały zakres prowadzonej działalności gospodarczej tj. przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej, lub też wydzielić rodzajowo bądź terytorialnie część swojej działalności do odrębnej spółki. Również przedsiębiorca może wydzielić ze swego przedsiębiorstwa zakład i wnieść go aportem do nowo zawiązanej spółki i zbyć udziały w takiej spółce.

Wniesienie zakładu do spółki kapitałowej jest też dla małych i średnich przedsiębiorstwsposobem na wyodrębnienie przedsięwzięcia lub inwestycji dla potrzeb zapewnienia jego finansowania z zabezpieczeniem na majątku przedsiębiorstwa.

W tym miejscu należy wskazać na sposoby wyodrębnienia jednostek organizacyjnych w obrębie przedsiębiorstwa;

 • jako zakład pracy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy),
 • na zasadzie ograniczonego rozrachunku (w księgach rachunkowych dana jednostka organizacyjna jest wyodrębniona jako odrębne źródło powstawania kosztów i przychodów),
 • jako jednostka organizacyjna, która ma zdolność sporządzania samodzielnego bilansu,
 • jako oddział – czyli wyodrębnienie prawne (przykładowo w przypadku oddziałów spółek wpisanych do KRS, oddział spółki podlega ujawnieniu w KRS).

Odnośnie tego jak uregulować strukturę przedsiębiorstwa, należy wskazać poradę dotyczącą wprowadzania regulaminu przedsiębiorstwa:

Regulamin organizacyjny

Poza tym proponujemy zapoznać się również z Poradą: Przekształcanie przedsiębiorców (Część II. Przekształcanie indywidualnej działalności).

Podstawowymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie będą w szczególności:

 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. 2018, poz. 646)
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018, poz. 395)
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018, poz. 986)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)
 • w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 917)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.