Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa leasingu

Umowa leasingu to umowa, na mocy której Finansujący nabywa rzecz (Umowa leasingu określa zbywcę, od którego finansujący nabędzie przedmiot a także warunki na jakich tego dokona), oddaje korzystającemu do używania albo do używania i pobierania z niej pożytków przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się natomiast do zapłaty w ustalonych ratach wynagrodzenia pieniężnego (wynagrodzenie stanowi co najmniej wysokość ceny przedmiotu leasingu lub wynagrodzenie z tytułu nabycia przedmiotu przez finansującego).

 

Ogólne Warunki Umów Leasingu

Firmy leasingowe często stosują Ogólne Warunki Umów (OWU). Są to tzw. klauzule umowne, czyli zbiór postanowień (w formie przepisów) opracowany przez Przedsiębiorcę wychodzącego z ofertą na rynek (tu: Finansującego, Leasingodawcę) „z góry”, w oderwaniu od konkretnej transakcji. Takie standardowe postanowienia po ich zaakceptowaniu przez drugą stronę tworzą równolegle treść konkretnych umów indywidualnych. Przedstawione Ogólne Warunki Umów leasingu pozwolą Ci zapoznać się z typowymi zapisami, stosowaną w nich terminologią i niejednokrotnie skomplikowaną treścią.

pobierz dokument

Wariant I - Umowa leasingu finansowego 

Umowa leasingu finansowego to umowa zawarta na dłuższy okres, a suma opłat jest wyższa od wartości przedmiotu leasingu, zawiera w sobie raty kapitałowe oraz tzw. odsetki na pokrycie kosztów i zysk finansującego. Ponadto umowa zawiera zapis, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat leasingu operacyjnego zobacz: Leasing finansowy i operacyjny - rozwiązania podatkowe .

pobierz wzór

Wariant II - Umowa leasingu operacyjnego

W związku z zagadnieniami przepisów podatkowych takich jak kwestia kosztów amortyzacji czy kosztów uzyskania przychodu, umowy leasingu dzieli się na: umowy leasingu operacyjnego i umowy leasingu finansowego. Za leasing operacyjny uważa się taką umowę leasingu, która zawarta jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (okres ekonomicznej przydatności przedmiotu leasingu), a suma opłat ustalonych w umowie (czynsz inicjalny, raty leasingowe, wartość wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy)  powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat leasingu operacyjnego zobacz: Leasing finansowy i operacyjny - rozwiązania podatkowe.

pobierz wzór

Załącznik 1 - Leasing finansowy i operacyjny - rozwiązania podatkowe

pobierz dokument

Załącznik 2- Gwarancja w leasingu

pobierz dokument

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.