Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa: Poręczenia długu

Przedsiębiorco, umowa poręczenia znajdzie zastosowanie zarówno w celu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, czy też w celu zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta, tak w zakresie drobnych, jak i znaczących projektów. Ten rodzaj dodatkowego (przez osobę trzecią) zabezpieczenia wierzytelności jest jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie takiego rodzaju zabezpieczenia może żądać od Ciebie Twój kontrahent.

Stronami umowy poręczenia są co do zasady Wierzyciel i Poręczyciel, ale stroną tej umowy może, ale nie musi być również Dłużnik.

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny do umowy łączącej Dłużnika i Wierzyciela, a tym samym nie może być oderwana od tego podstawowego stosunku prawnego.

Poręczyć można wykonanie istniejącego już zobowiązania, spełnienia świadczenia, jak również i dług przyszły (np. naprawienie szkody, zapłatę kar umownych, zwrot przedmiotu najmu).

Umowa poręczenia należy do tzw. umów nazwanych. Oznacza to, że obowiązki i uprawnienia stron zostały określone przepisami kodeksu cywilnego. Jednakże, jak w odniesieniu do każdej umowy, w granicach określonych przepisami prawa, kodeksowe postanowienia umowy poręczenia mogą być odpowiednio modyfikowane, rozszerzane, w zależności od potrzeb danego stosunku prawnego.

Co ważne, o ile strony umowy poręczenia nie postanowią inaczej, wówczas Poręczyciel ponosi odpowiedzialność solidarną na równi z Dłużnikiem. Oznacza to, że w przypadku nieuregulowania kwestii odpowiedzialności w umowie, Wierzyciel z mocy prawa będzie mógł dochodzić poręczonej należności/ wierzytelności zarówno od Dłużnika, jak i Poręczyciela jednocześnie, od każdego z nich wedle swego wyboru. Zakres tej odpowiedzialności strony mogą jednak dowolnie zmodyfikować, a nawet ją wyłączyć.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy poręczenia wraz z komentarzem, w zakresie jej formułowania, oraz postanowieniami zaproponowanymi wariantowo, w tym z zaznaczeniem postanowień korzystniejszych dla Wierzyciela oraz korzystniejszych dla Poręczyciela.

pobierz wzór

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.