Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest sposobem nawiązania stosunku pracy. Do jej zawarcia dojdzie, gdy strony umowy, czyli pracodawca i przyszły pracownik dojdą do porozumienia w kwestii wszystkich warunków podlegających ustaleniu w trakcie negocjacji. Umowa o pracę określa strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy (art. 29 k.p. (Dz. U. 2014, poz. 1502)).

Przed zawarciem umowy powinieneś poznać również inne formy zatrudnienia. W tym celu przeczytaj Poradę: Zatrudnianie. Jeżeli podejmiesz decyzję o zawarciu Umowy o pracę z pracownikiem, powinieneś wybrać odpowiedni dla Ciebie i przyszłego pracownika rodzaj umowy. Zapoznaj się więc z opisami i uwagami do prezentowanych poniżej wariantów Umowy o pracę. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to dokonać prawidłowego wyboru.

Wybierz jeden z wariantów:

 

Wariant I - Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na okres kończący się z upływem oznaczonego terminu, czyli tygodnia, miesiąca, dwóch tygodni, dwóch miesięcy, pół roku lub z datą wyznaczoną konkretnie przez strony, np.: 15 marca. Możliwe jest także zajście zdarzenia, które spowoduje rozwiązanie stosunku pracy (np. powrót chorującego pracownika, którego pracownik zastępował, wyczerpanie zapasów surowca) przypis 1.

pobierz wzór

Wariant II - Umowa o pracę na czas nieokreślony

Standardowa umowa o pracę na czas nieokreślony jest to umowa obowiązująca do czasu jej wypowiedzenia lub rozwiązania za zgodą stron, czyli ustania w następstwie oświadczeń woli obu stron stosunku pracy (porozumienie rozwiązujące) lub jednej z nich (wypowiedzenie albo rozwiązanie bez wypowiedzenia). Rozwiązanie umowy może także nastąpić na skutek zajścia zdarzenia, z którym prawo wiąże wygaśnięcie stosunku pracy (np. śmierć, długotrwała choroba, przejście na emeryturę).

pobierz wzór

Wariant III - Umowa o pracę zawarta na okres próbny

Celem Umowy na okres próbny jest ocena przez pracodawcę przydatności pracownika i ocena przez pracownika warunków zatrudnienia. Może zostać zawarta czas nieokreślony lub określony. Taka umowa może być zawarta na okres do 3 miesięcy i rozwiązuje się z nadejściem umówionego terminu (łatwa do rozwiązania z uwagi na krótkie okresy wypowiedzenia i brak wymogu istnienia przyczyny wypowiedzenia) przypis 2.

pobierz wzór

Wariant IV - Umowa o pracę zawarta na czas wykonywania pracy

Umowa na czas określony i na czas wykonania pracy charakteryzuje się tym, że termin końcowy wyznacza wykonanie zadania (np. zbiór porzeczek w przedsiębiorstwie ogrodniczym, budowa obiektu). Termin ustania stosunku pracy nie jest zatem określony konkretną datą lecz zdarzeniem w obszarze stanów faktycznych bądź prawnych. Przykładowo, zatrudniając na umowę o pracę plastyka do opracowania projektów oznaczeń, znaków towarowych, logo, można określić termin ustania stosunku pracy przez przekazanie ostatniego z zamówionych utworów lub przez odbiór przez pracodawcę, co uznaje się za zdarzenie prawne (zatwierdzenie, nabycie praw majątkowych i powstanie prawa do wynagrodzenia). Innym przykładem może być forma mieszana, gdy zastrzega się w umowie, iż pracownik zostaje zatrudniony dla archiwizacji dokumentów pracodawcy z wcześniejszych lat (wymienionych w umowie lub załączniku), a umowa wygaśnie z chwilą zakończenia archiwizowania w oznaczony w umowie sposób, nie później niż w określonym terminie.

pobierz wzór

Załącznik 1 - Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika

pobierz dokument

Załącznik 2 - Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

pobierz wzór

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.