Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wszystkie wzory umów i regulaminów

Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c. Umowa ta związana jest z rozwojem handlu, a zwłaszcza z transportem towarów. Należy pamiętać, że spedytor jest zawodowym organizatorem usług związanych z przewozem, jak i dostarczaniem towarów/przesyłek. Jest przedsiębiorcą posiadającym w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa spedycyjnego kompetencje/kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług w postaci wysyłania lub odbioru towaru/przesyłki, albo innych usług związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem. Wszystkie swoje obowiązki spedytor powinien wykonać z należytą starannością, przy określeniu której należy uwzględnić zawodowy charakter jego działalności (art. 355 k.c.). Zleceniodawcą, a więc osobą, która zleca usługi spedycyjne może być każdy podmiot prawa cywilnego.

Umowa o odbiór i przewóz towarów stanowi typ umowy nienazwanej, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). W jej konstrukcji pomocne może okazać się posłużenie niektórymi zasadami rządzącymi umową przewozu uregulowaną w Kodeksie cywilnym.

Zaproponowany przez nas wzór umowy różni się jednak od typowej umowy przewozu przede wszystkim w zakresie osoby korzystającej z usług transportowych oferowanych przez wyspecjalizowaną firmę (dalej „Przewoźnik”). W przedstawionej przez nas wersji bowiem stroną umowy z przewoźnikiem jest przedsiębiorca zamawiający określony towar (dalej „Zamawiający”) od podmiotu oferującego go do sprzedaży, a nie nadający taki towar (czyli w praktyce najczęściej przedsiębiorca towar sprzedający).

Umowa o odbiór i przewóz towarów (dalej „Umowa”) może znaleźć zastosowanie zarówno jako umowa ramowa zawierana na czas określony/nieokreślony pomiędzy przedsiębiorcą zakupującymi towary dla potrzeb własnej działalności (np. artykuły spożywcze, środki higieniczne), jak i w celu dalszej odsprzedaży towarów nabytych od producenta/dystrybutora, których obrotem detalicznym lub hurtowym trudzi się przedsiębiorca

Umowa przewozu w wewnętrznej dystrybucji jest umową nienazwaną, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Przedmiotowa umowa łączy cechy umowy przewozu oraz  umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, dlatego też zasadne jest posiłkowanie się na podstawie art. 750 k.c. przepisami Kodeksu cywilnego zawierającymi regulacje w zakresie umowy zlecenia (art. 734 i nast. k.c.) oraz umowy przewozu (art. 774 i nast. k.c.).

Zaproponowany przez nas wzór umowy (dalej jako „Umowa”) dotyczy długoterminowej współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w zakresie realizacji usług transportowych w obrębie jednego przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej jako „Zamawiający”). Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług, handlu  i dystrybucji swoich produktów lub towarów (dalej jako „Towary”) zaś druga strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji usług transportowych lub spedycji (dalej jako „Przewoźnik”).

Podstawową cechą odróżniającą przedstawiony przez nas wzór umowy od typowej umowy przewozu jest długoterminowość świadczonych usług (współpraca ramowa) oraz realizacja zleceń transportowych jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa Zamawiającego, zatem nie pojawia się tutaj typowy dla umowy przewozu podmiot trzeci (poboczny) w postaci odbiorcy przesyłki.

Zastosowanie omawianej Umowy może mieć miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca zmuszony jest przewozić materiały, półprodukty, surowce lub towary (np. spożywcze, chemii gospodarczej, RTV, AGD) pomiędzy różnymi jednostkami wewnętrznymi swojego przedsiębiorstwa (np. zakładem produkcyjnym a magazynem lub sklepem), a jednocześnie nie ma własnego towarowego transportu i nie chciałby zatrudniać kierowcy na podstawie umowy o pracę.

Umowa dzierżawy

26 Kwi 2012

Jeżeli chcesz pozyskać środek trwały bezpośrednio do prowadzenia za jego pośrednictwem działalności gospodarczej, czyli chcesz czerpać z niego pożytki, musisz zawrzeć nie umowę najmu, a umowę dzierżawy.

Regulamin obejmuje aspekty ochrony informacji przed nieuprawnionym udostępnieniem, czyli upublicznieniem lub ujawnieniem osobom niepowołanym. Zawiera jednocześnie regulacje ochrony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zniekształceniem danych, jak też urządzeń dostępowych i innych.

Konstrukcja stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia polega na tym, że ubezpieczający płaci składki ubezpieczycielowi, a w zamian ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić określone w umowie świadczenie, tj. zazwyczaj wypłacić pewną kwotę w przypadku zajścia określonego zdarzenia, które wywołuje szkodę po stronie ubezpieczającego.

Dla funkcjonawania firmy musisz zapewnić tzw media, czyli prąd, wodę, wywóz nieczystości, a nawet klimatyzację. Umowy o dostawę mediów i usługi określa się Umowami komunalnymi. Na co zwracać uwagę w takich umowach i czego się wystrzegać dowiesz się z omówień kolejnych wariantów pięciu przykładowych umów z uwagami i komentarzami.

Przepisy prawa nie utożsamiają pojęcia lokalizacji siedziby z pojęciem miejsca prowadzenia działalności, tak więc mogą być one zlokalizowane w zupełnie różnych miejscach. Możesz chcieć jedynie nająć lokal dla celów siedziby lub siedziby i prowadzenia działalności albo jedynie prowadzenia działalności, lub też poszukujesz tylko miejsca np. na magazyn.

Regulamin porządkuje on sprawę prowadzenia i oznaczania akt tak, aby nie pogubić się w dokumentach, odnotowywać datę wpływu, a na końcu archiwizować na wymagany przez prawo czas niektóre dokumenty, których archiwizacji wymaga prawo.

Umowy przewozu i transportu mogą być zawierane zarówno dla doraźnych potrzeb administracyjnych, zaopatrzenia lub przy inwestycjach, jak również jako stałe umowy dla zaopatrzenia w surowce i materiały produkcji i dostaw produktów przedsiębiorstwa czyli sprzedaży towarów. Obydwa warianty umów prezentujemy poniżej.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.