Trzeba wiedzieć

Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ważne:

W dniu 31 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt wpłynął już do sejmu i będzie procedowany w trybie pilnym.

Zmiany będą już mogły być stosowane do rozliczeń podatkowych za rok 2016 r.

Po wejściu w życie Ustawy Urząd skarbowy będzie mógł sporządzać zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie podatku PIT za dany rok zostanie dokonane w terminie 5 dni od złożenia wniosku na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika.

Zmiany dotyczyć będą także emerytów i rencistów którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą oni mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% swojego podatku. Rozliczenia takie dokonane będą przez urząd skarbowy. Osoby, których źródłem dochodu są wyłącznie środki od organów rentowych i nie korzystają oni z żadnych odliczeń (emeryci i renciści) po wejściu w życie ustawy będą mogli złożyć w US oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 % swojego podatku. Tak złożone oświadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT traktowane będzie jako zeznanie podatkowe.

Osoby uzyskujące dochody wyłącznie od płatników uzyskują możliwość złożenia wniosków do właściwego naczelnika US o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. We wniosku można wskazać na konieczność odliczenia od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne a także o przekazanie 1% podatku na rzecz przez siebie wskazanych organizacji pożytku publicznego. Wniosek podpisany profilem zaufanym złożony będzie mógł tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej, portalu podatkowego, za pośrednictwem banków bądź systemu teleinformatycznego administracji skarbowej

Po sporządzeniu zeznania podatkowego przez US, podatnik składający wniosek otrzyma powiadomienie o sporządzeniu zeznania na wskazany przez siebie we wniosku adres poczty elektronicznej. Przygotowane zeznanie podatkowe udostępnione zostanie w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia przez podatnika.

Ustawa wejdzie w życie 15 marca 2017 r.

By móc rozliczyć na nowych zasadach podatek za rok 2016 trzeba złożyć wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez US w terminie od 15 marca 2017 r., do 15 kwietnia 2017 r., emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z możliwości rozliczenia przez US wyżej opisane oświadczenie złożyć muszą do 30 kwietnia 2017 r..

W roku 2018 wnioski do US składać można będzie od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia emerytów i rencistów – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny