Trzeba wiedzieć

Dofinansowania dla małych i średnich

15 lutego 2018 r., rozpocznie się nowy, już 3 nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wnioski o dofinansowanie z „Kredytu na innowację technologiczne". Nabór potrwa do 24 maja 2018 r. Wnioski składać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające wprowadzić na rynek polski, innowacyjne produkty bądź usługi. Przedsiębiorstwa mogą aplikować o premię technologiczną do kwoty 6 mln złotych, we wcześniejszych edycjach przyznano premie w łącznej wysokości do 6,4 mld złotych.

Dofinansowania-dla-malych-i-srednich

Bank Gospodarstwa Krajowego łącznie do rozdysponowania posiada sumę 550 mln. złotych.

BGK oraz sektor bankowy realizując program „Kredyt na innowacje technologiczne” wspiera Polskie firmy wdrażające nowe technologie, wypełniając priorytety Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jaką jest unowocześnienie polskiej gospodarki n przeznaczenie wsparcia na wdrażanie innowacji. Środki wspomagane są z europejskiego programu unijnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Premia o której mowa, może być przeznaczona przez przedsiębiorcę na zakup technologii od innych przedsiębiorców bądź na uruchomienie własnej technologii, na podstawie której będą wytwarzane nowe lub znacząco ulepszone, w stosunku do dotychczasowych towarów, procesy bądź usługi.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi być lub zostać przedmiotem prawa własności przemysłowej lub mieć możliwość aktywowania wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (know-how), a więc zdolność zapisania jako aktywa w majątku trwałym i amortyzacji.

Dofinansowanie przyznawane jest w postaci premii, przeznaczanej na spłatę części kredytu technologicznego, w banku komercyjnym.

Premia przyznana może zostać małym, mikro i średnim przedsiębiorstwom („podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową), wprowadzającym na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

Środki jakie musi posiadać przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie premii muszą wynosić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

By uzyskać premię na innowację, należy złożyć do banku komercyjnego (lista 18 banków biorących udział w projekcie dostępna jest do pobrania na stronie BGK) wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Następnie po uzyskaniu promesy (obietnica zawarcia umowy kredytowej w przyszłości) lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu w terminie do 24 maja 2018 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. Krokiem kolejnym jest podpisanie przez BGK umowy o dofinansowanie projektu z przedsiębiorcą, i ostatnia czynność to wpłacenie premii technologicznej w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny