Szkolenia

Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie obejmujące zasady zarządzania i obiegu informacją oraz danymi, w tym danymi osobowymi (RODO) – jak sprawnie i zgodnie z prawem prowadzić dokumentację i archiwizować dane w firmie?

Szkolenie dwudniowe. W trakcie dnia pierwszego, uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jaki jest zakres kompetencji inspektora ochrony danych osobowych i kiedy należy go powołać w firmie.

Uczestnicy dowiedzą się również na czym polega profilowanie danych osobowych i jakie obowiązki nakłada na nie w związku z tym RODO. Wyjaśnione zostaną również takie pojęcia jak prawo do bycia zapomnianym oraz system „one stop shop”.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakim nowym obowiązkom muszą sprostać w celu wdrożenia w swojej firmie przepisów RODO, a w jakim zakresie wystarczające będzie jedynie dostosowanie już istniejących rozwiązań. Uczestnicy będą mieli przykładowo możliwość przestudiowania jak i kiedy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie.

Uczestnikom przekazane zostaną w sposób skondensowany i przejrzysty informacje, w jaki sposób powinni przetwarzać, w trakcie prowadzonej przez siebie działalności, dane osobowe tzw. szczególnych kategorii. Szkolenie celowane jest przede wszystkim dla przedsiębiorców udzielających świadczeń zdrowotnych – przychodni, indywidualnych gabinetów lekarskich/pielęgniarskich, szpitali, domów opieki, hospicjów itp.

W trakcie dnia drugiego, uczestnicy dowiedzą się „co grozi im” za naruszenie przepisów RODO w trakcie prowadzenia swojej działalności.
Uczestnikom wyjaśnione zostanie, w jakim zakresie i do jakiej wysokości ponieść mogą odpowiedzialność finansową w związku z nieprzestrzeganiem/niewdrożeniem lub nieprawidłowym wdrożeniem przepisów RODO.

Uczestnicy dowiedzą się również zastosowanie jakich rozwiązań zapewni ich działalności bezpieczeństwo przetwarzania danych, przy jednoczesnym niskim stopniu uciążliwości w codziennym funkcjonowaniu.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

  1. Kim jest inspektor ochrony danych (IOD) i czy jego powołanie w firmie jest obowiązkowe?
  2. Nowe pojęcia wprowadzone przez RODO – czym jest i z jakimi obowiązkami wiąże się profilowanie danych, prawo do bycia zapomnianym lub system „one stop shop”?
  3. Nowe obowiązki nałożone na administratora danych osobowych (ADO) przez RODO – czy wiesz, jak m. in. rejestrować czynności przetwarzania albo ile masz czasu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych?
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii – czy wiesz, jak przetwarzać i archiwizować m. in. dane wrażliwe?

Dzień drugi

 • Zakres odpowiedzialności za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zarządzanie ryzykiem

  1. Rodzaje odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przepisów RODO – odpowiedzialność cywilna i karna.
  2. Ile może kosztować Cię naruszenie przepisów RODO? Zasady nakładania kar za nieodpowiednią ochronę danych osobowych i ich wysokość.
  3. Optymalizacja rozwiązań stosowanych w Twojej firmie w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych – jak racjonalnie zarządzać ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych?