Słownik pojęć


  S

Software-as-a-Service

(skrót SaaS) – jedna z możliwości korzystania z chmury obliczeniowej, polegająca na korzystaniu z przechowywanej i udostępnianej poprzez internet aplikacji. Dzięki temu modelowi chmury użytkownik nie musi instalować aplikacji na komputerze. Wszelkie czynności techniczne związane z aplikacją jak aktualizacja, zarządzanie są scedowane na udostępniającego aplikację w chmurze. rozliczenia za korzystanie z modelu SaaS opiera się zazwyczaj na opłacie abonamentowej.