Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy w ramach działalności nierejestrowanej można podpisać umowy o dzieło, zlecenie lub też umowy na bazie prawa autorskiego o udzielenie licencji na wykonane utwory i jak je rozliczyć?

Pytanie z dnia 30 sierpnia 2018
E-punkt: Umowa i podatki w działalności nierejestrowanej.

Mikroporady.pl nie mogą świadczyć usług indywidualnym przedsiębiorcom lub osobom, które planują otworzyć własną działalność. Fundacja prowadząc działalność pożytku publicznego może udzielać jedynie informacji i wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa i jego stosowania. Porady indywidulane zawierające opinie, rekomendację lub instrukcję w konkretnej sprawie nie mogą wchodzić w zakres działalności e-punktu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast kwestie związane z działalnością nierejestrowaną reguluje art. 5 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy (poprzedzających) nie wykonywała działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc działalność nierejestrowana to działalność polegająca na świadczeniu usług w formie dorywczej czy też okazjonalnej.

W związku z powyższym nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli w ciągu każdego miesiąca, w którym świadczymy okazjonalnie usługi przychód nie przekroczy aktualnie 1050 zł (tj. 50% minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto) oraz jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy działalności gospodarczej (tj. przez ostatnie 60 m-cy).

Warto również wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania przez podatnika jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych z uwagi na to, iż taka działalność nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu. Jednakże taka działalność nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, co oznacza, że przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie odprowadza, co prawda okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, ale osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. Mogą to być dodatkowe przychody z tytułu umów zlecenia czy też o dzieło.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli przychód należny z działalności, przekroczy kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu! Wobec powyższego osoba wykonująca działalność gospodarczą nierejestrowaną składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu.

Osoby prowadzące działalność nierejestrową, co do zasady, są objęte zwolnieniem podmiotowym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Wyłączenia od prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego są zawarte art. 113 ust. 13 pkt 1 – 2 ustawy o VAT, obejmują one m.in. osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz niektóre przypadki dostawy towarów.

Trzeba również pamiętać, że prowadząc działalność nierejestrowaną trzeba prowadzić rejestr czynności, których dokonuje się w ramach działalności. Powyższy obowiązek wynika z 109 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, dokonując wpisów nie później jednak, niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Rejestr czynności jest to tak zwany uproszczony rejestr sprzedaży. Powinno się w nim ujmować sprzedaż za każdy dany dzień, ujmując w rejestrze nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Rejestr ma na celu przede wszystkim umożliwienie określenia momentu ewentualnego przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego na gruncie VAT. Powinien zawierać takie elementy jak: data sprzedaży, wartość sprzedaży, narastającą wartość sprzedaży.

Stan sprawny na 5 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

  1. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646);
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.