Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy komis może prowadzić sprzedaż internetową?

E-punkt: Umowa komisu.
Pytanie z dnia 30 lipca 2018

Zgodnie z art. 765 Kodeksu cywilnego (k.c.) przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Pamiętać należy, że rzecz, która została przyjęta przez komisanta stanowi własność komitenta aż do momentu dokonania jej sprzedaży. Ponadto wskazać należy, że w przypadku umowy komisu mamy do czynienia jednocześnie z dwoma różnymi umowami. Pierwsza z nich to umowa, na podstawie, której komisant zobowiązuje się do podjęcia określonych działań na rzecz komitenta. Druga zaś to umowa sprzedaży dla osoby trzeciej, przedmiotu oddanego w komis.

Wskazać należy, że umowa komisu jest umową konsensualną. Oznacza to, że do jej zawarcia nie jest potrzebne przeniesienie posiadania rzeczy będącej przedmiotem komisu. Jest również umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną.

Umowa sprzedaży komisowej jest zawierana przez komisanta na rachunek komitenta, ale we własnym imieniu. Nie może, zatem dojść do umowy, w której jej dwoma stronami jest jedna i ta sama osoba. Ponadto sprzeciwiają się temu względy ochrony komitenta, który zawarł umowę komisu, ponieważ oczekuje, że komisant dołoży należytej staranności w zakresie kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomej na warunkach najkorzystniejszych dla komisanta. Dlatego komisant nie może kupić sam rzeczy oddanej w komis, aby ją potem korzystnie sprzedać.

Zaznaczyć również należy, że dla zawarcia umowy komisu nie wymaga zachowania się żadnej szczególnej formy. Dopuszczalne jest, także zawarcie takiej umowy na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. W umowie mogą zostać zawarte zapisy dotyczące jednej albo większej ilości transakcji, w końcu też może przybrać postać umowy ramowej obejmującej więcej rzeczy oddanych sukcesywnie w komis lub, które mają być na tej drodze nabyte.

Ponadto w umowie komisu strony mogą znacznie rozszerzyć przedmiot umowy, obejmując nim także usługi i inne czynności, które ma wykonać komisant, dokonując np. przeglądu przedsprzedażowego, sporządzenia instrukcji eksportu rzeczy, usług lub praw. W umowie komisu komisant zazwyczaj posiada swobodę w wyborze sposobu i czynności, jakie może podjąć, by doprowadzić do sprzedaży rzeczy np. działań reklamowych. Taka umowa reguluje przede wszystkim prowadzenie działalności komisowej w branżowych formach zawodowych, które są wyspecjalizowane dla różnego typu produktów np. sprzedaż rowerów, laptopów, książek, ale również samochodów, z czym najczęściej można się spotkać.

Komis można prowadzić również w formie internetowej. Coraz częściej możemy się spotkać ze stronami internetowymi komisów, na których oprócz reklamy sprzedawanych rzeczy, produktów możemy zobaczyć oferty sprzedaży internetowej. Takie oferty najczęściej można spotkać na stronach internetowych komisów samochodowych, na których składamy cenową ofertę kupna samochodu.

Dla sprzedaży tzw. internetowej trzeba jednak spełnić szereg wymogów. Będą to m.in.:

  • zamieszczenie informacji na stronie internetowej o danych identyfikujących przedsiębiorcę jak np. nr NIP, REGON, adres przedsiębiorstwa,
  • zamieszczenie informacji o łącznej cenie za sprzedaż rzeczy, produktów,
  • zamieszczenie informacji o sposobie i terminie zapłaty;
  • określenie sposobów, terminów i kosztów dostawy,
  • określenie postanowień dodatkowych (np. dotyczących ograniczenia odpowiedzialności, reklamacji, gwarancji itd.);
  • inne ze względu na specyfikę produktu lub warunki umowne.

Patrz szerzej: Instrukcja: Strona internetowa przedsiębiorcy, Regulamin sprzedaży

 

Stan prawny na 02.08.2018 r.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);

  2. Kodeks cywilny. Komentarz red. dr hab. Konrad Osajda 2018 (Legalis);

  3. Kodeks cywilny. Komentarz red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski 2017 (Legalis);

  4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.