Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa najmu pomiędzy małżonkami

Pytanie z dnia 15 lipca 2018

E-punkt: Umowa najmu pomiędzy małżonkami.

Pytanie: Czy można podpisać z małżonkiem odpłatną umowę korzystania z części nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przy rozdzielności majątkowej?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że rozdzielność majątkowa to zgodnie z art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umowa zawierana w formie aktu notarialnego, w którym każdy z małżonków zachowuje zarówno odrębnie prawa do majątku nabytego przed zawarciem umowy, jak i majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Każdy z małżonków zarządza wówczas samodzielnie swoim majątkiem. Nie wyklucza to jednak, że mogą być współwłaścicielami nieruchomości nieobjętej wspólnością małżeńską.

Jeżeli zachodzi sytuacja, w której jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości, a przy tym małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej to w takim wypadku małżonkowie mogą zawsze podpisać np. umowę najmu części tej nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie odrębnej samodzielnej działalności gospodarczej przez drugiego małżonka. Podobnie będzie w sytuacji, w której małżonkowie pozostają w ustawowej wspólności majątkowej, a nieruchomość stanowi majątek osobisty drugiego z małżonków nabyty jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

W związku z powyższym mogą pojawić się wątpliwości czy można do kosztów podatkowych działalności zaliczyć kwoty, które będą wynikać z faktur wystawionych przez małżonka z tytułu najmu lokalu. Wyjaśnić należy, że wydatki ponoszone z tytułu najmu lokalu, który stanowi własność jednego z małżonków spełniają przesłanki pozwalające na zaliczenie ich w ciężar „firmowych” kosztów podatkowych. Zgodnie, bowiem z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wskazać również należy, że zawarciu umowy najmu lokalu pomiędzy małżonkami, czy to przy rozdzielności majątkowej czy też przy wspólności majątkowej (nieruchomość stanowi majątek osobisty drugiego z małżonków) jest możliwe w świetle art. 34¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie, z którym każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Powyższy przepis wskazuje, że oboje małżonkowie mają prawo do korzystania z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego. Natomiast nie daje prawa jednemu z małżonków do korzystania z rzeczy wchodzących w skład odrębnego majątku osobistego drugiego z małżonków.

Ponadto wskazać należy, że korzystanie przez jednego z małżonków z części nieruchomości stanowiącej własność drugiego małżonka, uzależnione jest, zatem od posiadania przez niego tytułu prawnego do korzystania z tego lokalu. Takim tytułem może być np. zawarta pomiędzy małżonkami umowa najmu lub dzierżawy lokalu.

Stan prawny na 17.07.2018 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682),
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-35/15/WRz.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.