Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa pośrednictwa. Czy musi być opodatkowana podatkiem VAT?

Przedstawiony problem: Umowa pośrednictwa. Czy musi być opodatkowana podatkiem VAT?

Odpowiedź: Wzór umowy pośrednictwa w wersji podstawowej oraz rozszerzonej znajduje się na stronie Serwisu mikroporady.pl. Zachęcamy do skorzystania z niego.

Pośrednictwo polega na dokonywaniu czynności faktycznych, a nie prawnych, pośrednik działa samodzielnie i nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń zlecającego, bezpośrednim celem działań pośrednika nie jest wywołanie określonego skutku prawnego, lecz stworzenie warunków, w których zawarcie głównej umowy jest możliwe, ale już tylko z udziałem samych zainteresowanych, pośrednik nabywa prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą zainteresowanych do zawarcia głównej umowy, a zatem całe ryzyko gospodarcze spoczywa na pośredniku, który z reguły nie ma nawet prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Wszystko to sprawia, że do umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami trudno stosować, nawet odpowiednio, przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Specyficzną cechą polskiego prawa cywilnego jest brak przepisów regulujących umowę o pośrednictwo – jedną z powszechnie występujących umów o świadczenie usług. Ustawowo zostały uregulowane jedynie niektóre kwalifikowane formy pośrednictwa handlowego, w tym pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Umowy pośrednictwa to najczęściej doraźne umowy mające zapewnić pomoc w  zawarciu innych umów najczęściej kupna lub sprzedaży określonych produktów, towaru, materiału, części zamiennych, surowców, ale także zapewnienia dostaw określonych usług lub świadczenia takich usług przez przedsiębiorcę. Umowa pośrednictwa może mieć taki sam cel jak umowa akwizycji, bądź umowa agencyjna, lecz przeważnie jest zawierana z osobą fizyczną poza jej przedmiotem działalności gospodarczej, o charakterze umowy zlecenia, bądź świadczenia usługi na warunkach zlecenia. Umowa taka zawierana jest przeważnie incydentalnie lub jako stałe zlecenie zamiast umowy o pracę, wynagrodzenie ustalane jest od sukcesu, czyli doprowadzenia do kupna lub sprzedaży przez przedsiębiorcę określonych produktów. Jednak jeśli jest to stałe w celach zarobkowych świadczenie pośrednictwa, to będzie stanowiło działalność gospodarczą podlegającą VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Odpłatne pośrednictwo w kupnie – sprzedaży towarów, będzie stanowiło, bądź dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z ustawą VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Natomiast świadczenie usług, to usługi o których mowa w art. 750 kodeksu cywilnego, czyli powierzanie lub zamawianie innych czynności niż czynności prawne i faktyczne.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. dz. U. 2017, poz. 459)
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017, poz. 1221)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.