Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa rezultatu o prace materialno-technicznych a umowa o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych

Pytanie z dnia 22 grudnia 2017

Umowa wariant II o tytule umowa rezultatu o prace materialno-technicznych oraz Umowa wariant IV o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych, każde z nich są oczywiście podobne bo obejmuje wykonanie dzieła, jest jej podtypem czyli umówienie się o dostarczenie efektów postaci rezultatu przy czym w pierwszej z umów chodzi o rezultat w postaci materialnej, a w drugiej niekoniecznie gdyż przedmiotem ma być utwór, a więc przedmiot prawa autorskiego, którym może być dzieło materialne jak obraz czy rzeźba czy też do czego bardziej ta umowa była predystynowana np. projekt architektoniczny czy tez opis know-how jako wynik prac badawczo-rozwojowych czyli utwór o charakterze badawczo naukowym czy też stanowiący przedmiot własności przemysłowej. Oczywiście rezultat mógłby być w tym przypadku całkowicie utworem w postaci dobra niematerialnego, a jedynie którego ustalenie i utrwalenie na jakimś nośniku choćby dla potrzeb przeniesienia pliku cyfrowego z zapisem w systemach informatycznych  jest konieczne dla transferów  np. utwór muzyczny.

Jednak z punktu widzenia umów nazwanych i tradycyjnego podziału we wszystkich tych przypadkach zarówno do danego wyrobu przedmiotu materialnego nie stanowiącego utworu lecz jednak rezultat umowy o dzieło, jak i do utworu muzycznego będzie się stosować przepisy umowy o dzieło dlatego konieczne jest wyodrębnianie wariantów umów i proponowanie takich typowych, które pomieszczą w sobie jak największe spectrum rzeczywiście występujących stanów1) faktycznych ze względu na potrzeby rynku, przedsiębiorców.

Przechodząc do różnic pomiędzy dwoma wariantami umów:

  1. Tej dla rezultatu materialno-technicznego nie będącego utworem (wariant II) i tej dla rezultatu stanowiącego utwór, przedmiot własności intelektualnej (wariant IV) trzeba wskazać na wprowadzone zróżnicowanie niektórych postanowień w par. 1, 2, 4 wprowadzony cały nowy par. 5 i 6 do umowy tzw. autorskiej (wariant IV) oraz różnice co do rozwiązywania umowy (par. IX w wariancie II , i par XI w wariancie IV).

 

  1. Pozostałe postanowienia są analogiczne gdyż nie musza być zmieniane, oczywiście gdyby robić indywidualne umowy to można zastępować pojęcie dzieła, raz pojęciem zastosowanym dla przedmiotu stanowiący rezultat materialno-techniczny prac, a raz pojęciem utworu dla dzieła o takim charakterze.

 

Przykładowe różnice:

W par. 1 oczywiście należało zróżnicować dzieło, które będzie wykonywane zgodnie z dostarczona specyfikacją, projektem z narzuconymi przez zmawiającego parametrami, to wariant II dla rezultatu materialno- technicznego  od przedmiotu dzieło będącego utworem dzieło będącego utworem gdzie nie można ustalić dokładnie parametrów obrazu i dać jego dokładne parametry np. rozkład drzew natomiast mogą być kryteria i pewne wymogi co mają obejmować np. wymiary obrazu.

Ponadto  w przypadku utworów nie zastrzega się wykonania utwp0ru w siedzibie zamawiającego czy miejscu wykonywania racy gdyż wykonawca nie pozostaje pod kierownictwem i z potrzeba  bieżących instrukcji czy nadzoru.

W par. 2 konieczne było w ust. 1 podanie przykładowo iż wynagrodzenie obejmuje także nie tylko opracowanie dzieła, ale przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji przy czym można wskazać iż w wersji a, a także ew. b wariantu IV należało by zróżnicować propozycję na alternatywę nierozłączną lub wpisując przeniesienia autorskich praw majątkowych, ponadto rzeczywiście mylnie wpisano par. 4, powinno być par. 5 pkt. 4.

W ustępie 3 wersji b par. 2 w obu wersjach występuje zróżnicowanie związane z tym, gdyż najczęściej autor utworu nie jest płatnikiem VAT natomiast wykonawca dzieła materialno-technicznego jest płatnikiem, dlatego jest u niego oświadczenie alternatywne, że nie jest płatnikiem bądź praca jest zwolniona z podatku od towarów i usług, odwrotnie, autor natomiast potwierdza że nie jest płatnikiem.

Także z tego zróżnicowania rzecz materialno-techniczna i utwór stanowiący rezultat np. prac, badań naukowych, badawczo rozwojowych, oczywiście decyduje iż w umowie o dzieło autorskiej musza być postanowienia o przeniesieniu lub licencjonowaniu i tym samym polach eksploatacji praw przemysłowych lub aut, zależnych i pokrewnych bo wymagaj a tego właściwe przepisy, także w przypadku utworów tego typu udostępnia się czy powstają informacje stanowiące przedmiot własności intelektualnej, które musza lub mogą być przedmiotem ochrony i obejmowane tajemnica przedsiębiorcy (poufność informacji) stąd dodatkowo par. 6.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.