Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Uprawnienia pracowników przy przejściu zorganizowanej części zakładu pracy na innego przedsiębiorcę

Pytanie z dnia 18 stycznia 2018

Przedstawiony problem: uprawnienia pracowników przy przejściu zorganizowanej części  zakładu pracy na innego przedsiębiorcę.

Odpowiedź na problem prawny:

Uprawnienia pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę uregulowane są w art. 231 kodeksu pracy, przy przejściu zorganizowanej części zakładu pracy do innego pracodawcy.

Zgodnie z art. 231 kodeksu pracy w sytuacji przejścia zorganizowanej części zakładu pracy na innego przedsiębiorcę, staje się on z mocy prawa nowym pracodawcą w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przepis art. 231 kodeksu pracy dotyczy osób, które w dniu przejęcia zakładu pracy lub jego części były pracownikami przejmowanego zakładu pracy lub przejmowanej części. Zdaniem Sądu Najwyższego częścią zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy jest taka jego część, która może być potraktowana jako jednostka zatrudniająca pracownika, a więc zorganizowany zespół składników umożliwiający wykonywanie w niej określonej pracy.

Dotychczasowy pracodawca i nowy pracodawca są zobowiązani do poinformowania na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, o przyczynach, prawnych i ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Takiej informacji dotychczasowy i nowy pracodawca są zobowiązani udzielić tylko, gdy u żadnego z nich nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Pracownikom przysługuje uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy  bez dokonywania przez nich wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem w ciągu dwóch miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Czynności prawne ze stosunku pracy dokonane przez przekazującego pracodawcę są wiążące dla nowego pracodawcy. Jeżeli więc np. pracodawca dotychczasowy złożył wypowiedzenie pracownikowi z terminem upływającym już po przekazaniu przedsiębiorstwa lub jego części, to umowa ulegnie rozwiązaniu w przewidzianym terminie, chyba że nowy pracodawca i pracownik zgodnie porozumieją się co do innego skutku.

Należy pamiętać, że przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę nie może stanowić samodzielnej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę dotychczasowego lub nowego stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108)
  2. Komentarz do kodeksu pracy, Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, stan prawny 1 października 2017 r. 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.