Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz sposób ich opłacania

Pytanie z dnia 17 stycznia 2018

Zapytanie: Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą  oraz sposób ich opłacania

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno być złożone w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Dla osób prowadzących działalność termin na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych rozpoczyna się w  dniu rozpoczęcia wykonywania działalności a obowiazek trwa do zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1, prowadzonej przez organ ewidencyjny. 

Na składki ZUS opłacane przez przedsiębiorców w roku 2018 r. składają się:

 • obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy – stanowiący budżet dla Urzędu Pracy na zasiłki, szkolenia, itp.,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – opłacany jedynie przez pracodawców, indywidualni przedsiębiorcy nie opłacają go.

Przedsiębiorca, który dopiero zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej przez jej dwa pierwsze lata opłaca składki w mniejszej wysokości. Aktualnie na rok 2018 kształtują się one następująco:

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - pierwsze 24 miesiące)

.                      

Składki

 Zdrowotne  

Składki

Emerytalne

Składki

Rentowe

Składki

Chorobowe

Opłata ubezpieczenia zależy od woli  przedsiębiorcy

Składki

Wypadkowe

Podstawa wymiaru składek
 rok 2018

3554,93

630,00

Składka ZUS w roku 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98

50,40

15,44

11,34 1

Razem składki społeczne z chorobowym = 200,16

Razem składki społeczne bez chorobowego = 184,72

Łącznie miesięczne składki ZUS
w roku 2018

Razem składki ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym)

520,10

Razem składki ZUS (bez ubezpieczenia chorobowego)

504,66

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy wykonują tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego dnia, każdy płatnik ZUS powinien otrzymać swój indywidualny numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na który będzie wpłacał wszelkie należności wobec ZUS. Ponadto, jednym przelewem będzie można opłacić składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Numer rachunku można  także potwierdzić/otrzymać w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00).

Pod tym adresem: https://www.eskladka.pl/ znajduje się wyszukiwarka za pomocą, której można znaleźć swój numer indywidualnego rachunku bankowego. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik będzie zgłoszony do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. 2017, poz. 1778),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1027)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1733)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z tytułu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1938)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2017, poz. 1065)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168)
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.