Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Pytanie z dnia 24 stycznia 2018

Zapytanie: Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna jest spółka prawa cywilnego,  regulowaną przez prawo zobowiązań zgodnie z art. 860-875 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017.459).Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ani osobowości prawnej.

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani w CEIDG a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają samodzielnie wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym, także że wspólnego majątku dorobkowego małżeńskiego – bez żadnych ograniczeń, o czym stanowi art. 864 kc.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w  umowie spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Umowa spółki oparta jest na zaufaniu między osobami zaangażowanymi w realizację wspólnego celu gospodarczego.

Zamiana składu osobowego spółki, możliwa jest jedynie przez zmianę umowy spółki po uzyskaniu zgody wierzycieli spółki. W miejsce ustępującego wspólnika przystępuje inny, a umowę zmieniającą dotychczasową umowę spółki podpisują obaj. W umowie spółki  wspólnicy mogą zastrzec, że w miejsce zmarłego wspólnika do spółki mają prawo wejść jego spadkobiercy.

Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jeśli spółka cywilna została zawarta w innej formie (umowa aktu notarialnego, forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi) wymagane jest zachowanie takiej samej formy przy zmianie umowy spółki. Dodatkowo, zmieniając umowę spółki wspólnicy jasno powinni określić w treści dokumentu zmieniającego umowę spółki cywilnej od jakiej daty obowiązują wprowadzone zmiany, to jest obwiązania skutkami działalności zobowiązań oraz przysługiwania korzyści czyli udziału w zysku, a także korzystania z majątku spółki.

Podstawa Prawna:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017.459).

Stan prawny na: 25 stycznia 2017 r.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.