Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

W jaki sposób można prowadzić ewidencję środków trwałych poczynając od stycznia br. oraz księgę przychodów i rozchodów? Czy można wykorzystać do tego celu program komputerowy, np. Excel?

Pytanie z dnia 17 stycznia 2018

Przedstawiony problem: W jaki sposób można prowadzić ewidencję środków trwałych poczynając od stycznia br. oraz księgę przychodów i rozchodów? Czy można wykorzystać do tego celu program komputerowy, np. Excel?

Odpowiedź: Zarówno ewidencja środków trwałych, jak i podatkowa księga przychodów i rozchodów mogą być prowadzone w pliku Excel. Przepisy przewidują jednak pewne wymogi, które należy spełnić, aby zachować prawidłowość sposobu prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej. Dostępne są też wzory i druki, które można wykorzystać.

1. Ewidencja środków trwałych

Zagadnienie regulują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zastosowanie ma także regulacja dotycząca podatku dochodowego, gdzie w art. 24a określono obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy prowadzenia spisu środków trwałych. Oznacza to, że taką ewidencję można sporządzać choćby ręcznie, na kartce papieru, lecz o standardzie dokumentu (daty wpisu, sporządzenia, podpis etc.) Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z programu komputerowego.

Ważne jest, aby spis zawierał co najmniej następujące informacje:

- liczbę porządkową,

- datę nabycia,

- datę przyjęcia do używania,

- określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

- określenie środka trwałego,

- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),

- wartość początkową,

- stawkę amortyzacyjną,

- zaktualizowaną wartość początkową (w przypadku gdy wystąpiła aktualizacja wyceny),

- datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

 

Spis zawierający wszystkie wymienione wyżej elementy uznawany jest za prawidłowy dla celów ustaleń kosztów uzyskania przychodów, dochodu i podatku.

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Warunki, jakim powinna odpowiadać księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, a także szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem oraz terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przede wszystkim podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Szczegółowe wymogi dotyczące prowadzenia księgi w formie elektronicznej określone zostały w § 31 Rozporządzenia.

Aby księgi prowadzone elektronicznie zostały uznane za prawidłowe należy:

1) stworzyć pisemną szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg (np. Microsoft Excel, dostępny w Internecie program księgowy);

2) stosować taki program komputerowy, który zapewnia bezzwłoczny wgląd w treść zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3) przechowywać zapisane dane na magnetycznych nośnikach informacji (w pamięci zewnętrznej) do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Należy pamiętać o sporządzeniu na koniec każdego miesiąca wydruku zapisów. Wydruk taki należy wykonać w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozporządzenie zawiera dodatkowo dwa załączniki:

- załącznik nr 1: wzór księgi m.in. dla osoby fizycznej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskiej,

- załącznik nr 2: wzór księgi dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

Przydatne przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów powinny być objaśnienia do wzoru w załączniku nr 1 lub 2 (dotyczącego rolników). W objaśnieniach znajdują się m.in. informacje o tym, co powinny zawierać poszczególne kolumny księgi oraz opis sposobu dokonywania obliczeń.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej albo korzystający w poprzednim roku podatkowym ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzący księgi rachunkowe, mają obowiązek zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, takie zawiadomienie składa naczelnikowi urzędu skarbowego każdy ze wspólników.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475)
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.