Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy dostawca terminala płatniczego może przedłużyć z ,,automatu’’ umowę na kolejne, w tym przypadku 18 miesięcy?

Pytanie z dnia 23 grudnia 2017

Przedstawiony problem: Czy dostawca terminala płatniczego  może przedłużyć z ,,automatu’’ umowę na kolejne, w tym przypadku 18 miesięcy?

Odpowiedź: Terminal płatniczy, do regulowania transakcji kartami płatniczymi, jest urządzeniem instalowanym w punktach handlowo – usługowych. Jest używany do pośrednictwa w realizacji płatności z bankami za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego w sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub usługę płaci kartą płatniczą (kredytową) w celu rozliczenia transakcji.

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą swobodnie kształtować treść stosunku prawnego, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że strony mogą zawrzeć w umowie zapis o ,,automatycznym’’ przedłużeniu umowy, jeżeli taka jest ich wola, pod warunkiem że przed jej upływem nie oświadczą inaczej, ale nie ma tu jakiegoś jednego standardu. Natomiast jeżeli w umowie nie zawarto odpowiedniego zapisu, to drugi przedsiębiorca nie może sam zadecydować o jej przedłużeniu i wtedy umowa zakończy się w dniu, który ustalono w umowie jako termin obowiązywania.

W związku z powyższym umowa, w tym przypadku o dostawę terminala płatniczego, może być przedłużona z ,,automatu’’, jeżeli znajduje się w niej zapis mówiący o tym, że po upłynięciu określonego czasu kontrakt zostanie automatycznie przedłużony o wskazany okres.

Należy także pamiętać, że część przedsiębiorców ma i stosuje ogólne warunki umów. Jest to forma wzorca umowy, która zawiera zbiór postanowień wyrażonych klauzulami abstrakcyjnymi, to znaczy mającymi zastosowanie do różnych transakcji sprzedaży, różnych produktów czyli mających zastosowanie dla transakcji, które przedsiębiorca dokonuje z zastosowaniem ogólnych warunków przez włączenia do umowy lub uzgadnia się między stronami ich zastosowanie lub też strony powołują się na nie w zawartej umowie.

Ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy itp. wiążą drugą stronę (przedsiębiorców) jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy, a w przypadku, gdy posługiwanie się takim wzorcem w stosunkach danego rodzaju jest zwyczajowo przyjęte, również wtedy, gdy druga strona z łatwością mogła zapoznać się z ich treścią (np. ogólne warunki umowy przewozu miejskich zakładów komunikacyjnych) – patrz art. 384 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

W związku z tym, jeżeli w ogólnych warunkach umowy dostawcy terminala płatniczego, jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy na kolejne 18 miesięcy, to umowa może zostać przedłużona. W sposób i na czas określony w ogólnych warunkach obowiązujących dla tej transakcji.

Należy także pamiętać, że transakcje między przedsiębiorcami charakteryzują się innym rygorem prawnym niż pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.